Język:

Historia choroby Alicji 2018


Historia choroby Alicji Jałosińskiej


Alicja ur. się 28.05.2005r. w Lubinie. Podczas porodu wystąpiły komplikacje obustronne krwawienie II/III stopnia do komór bocznych mózgu oraz niedotlenienie. Dziecko przeszło szereg badań, cztery miesiące później neurolog postawił diagnozę: Córeczka ma małogłowie. Z czasem diagnoza się poszerzała... Dziś już wiadomo, że Alicja ma Mózgowe Porażenie Dziecięce-postać spastyczna czterokończynowa. Niesprawność ruchową-dziecko leżące. Padaczkę objawową. Niesamoistny, opóźniony rozwój mowy i upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.
Córeczka do końca życia wymaga opieki i pomocy osoby drugiej w realizowaniu wszystkich potrzeb życiowych. Przede wszystkim potrzebuje intensywnej i systematycznej rehabilitacji, stymulacji intelektualnej oraz sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Alicja jest moim promyczkiem, każdy jej uśmiech to moje ogromne szczęście, po mimo tylu cierpień jest niesamowicie pogodnym i radosnym dzieckiem. Pragnę dać Ali szanse na lepsze jutro. Sprawić by Jej życie stało się piękniejsze i radośniejsze. Czasami bez pomocy drugiej osoby jest to niemożliwe.

Alicja jest podopieczną Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,, Słoneczko,, ul. Stawnica 33a, 77-400 Złotów
NIP: 767 15 85 965 , REGON 572125388, KRS 0000 186434. NR. KONTA 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 Z DOPISKIEM NA LECZENIE ALICJI JAŁOSIŃSKIEJ SYMBOL 22/J

 

BARDZO DZIĘKUJĘ