Język:

Regulamin MDL 2020


Regulamin Rajdu Turystycznego
XI Maraton ,,PIESZO I ROWEREM DOOKOŁA LUBINA''
Lubin 28 - 29 sierpnia 2020 r.

 

I. ORGANIZATORZY:
Organizatorem XI Maratonu ,,Pieszo i Rowerem Dookoła Lubina", zwanego dalej Maratonem jest:
STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ ,, WĘDROWIEC" ul. Kościuszki 12/17 ; 59-300 Lubin
tel. (76)7490533; 601 095 463 www.wedrowieclubin.pl ; e-mail: getek49@wp.pl 
Współorganizatorem jest:
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE Sp. z o.o. ul. Odrodzenia 28b ; 59-300 Lubin
tel. (76) 8460832; www.rcslubin.pl
STOWARZYSZENIE LUBIN 2006

                 Trasa Maratonu udostępniona dzięki uprzejmości Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lubin

II. CELE MARATONU

• Stworzenie możliwości do uprawiania długodystansowej turystyki pieszej i rowerowej.

• Promocja powiatu lubińskiego i miasta Lubina,

• Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, sprawdzenie swoich możliwości fizycznych.

III. TERMIN I MIEJSCE

Maraton odbędzie się w dniach 28.08 - 29.08.2020 (piątek- sobota). Start, meta i biuro rajdu usytuowane będą przy stadionie RCS (tor łyżwiarski), ul. Odrodzenia w Lubinie.

IV. UCZESTNICTWO I FORMUŁA MARATONU

Maraton ma charakter rekreacyjno- turystyczno- wytrzymałościowy. Nie ma klasyfikacji sportowych a czasy uzyskane przez uczestników odnotowuje się dla ich informacji. Ukończenie Maratonu ma znaczenie honorowe. Prawo startu mają wyłącznie osoby, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do marszów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Młodzież poniżej 18 lat może wziąć udział pod warunkiem pisemnej zgody prawnych opiekunów i sprawowania nad nimi opieki podczas imprezy. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.

V. TRASA I DYSTANSE

Maraton dla wszystkich dystansów rozpoczyna się na torze łyżwiarskim przy stadionie RCS w Lubinie. Po starcie honorowym uczestnicy piesi zostaną przewiezieni autokarami na właściwy start ostry. Trasa poprowadzona jest oznakowanym szlakiem turystycznym po najciekawszych, zalesionych wzgórzach w okolicach Lubina. Na trasie umieszczonych jest 11 stałych punktów kontrolnych (PK) z ozdobną pieczątką i albumem na ewentualne osobiste wpisy. Należy potwierdzić PK pieczątką na karcie rajdowej. Pozostałe punkty lotne, nie umieszczone na mapie maratonu, potwierdzają sędziowie. Wyznaczone są dwa punkty żywnościowe na trasie rajdu.

DYSTANS 100 km (PIESZO) - limit 24 h i 30 uczestników.

Obowiązuje zdobycie wszystkich 11 punktów kontrolnych. Start ostry w Szklarach Górnych  dalej czerwonym szlakiem w stronę Krzeczyna Małego, Gorzycy, Karczowisk, Dąbrowy do Szklar Górnych (85,5 km). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą oznaczoną tabliczkami przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

DYSTANS 50 km (PIESZO) - limit 12 h i 30 uczestników.

Obowiązuje zdobycie 6 punktów konrtolnych.Start ostry w Dąbrowie Środkowej i dalej czerwonym szlakiem w kierunku Mleczna do Szklar Górnych (35,5 km). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą oznaczoną tabliczkami przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

DYSTANS 25 km (PIESZO) - limit 8 h i 30 uczestników.

Obowiązuje zdobycie 3 punktów konrtolnych. Start ostry w Żelaznym Moście (Janówka) i dalej czerwonym szlakiem w kierunku Szklar Górnych (10,5 km).Dalej czarnym szlakiem przez Oborę do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą oznaczoną tabliczkami przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

DYSTANS 10 km (PIESZO) - limit 5 h i 30 uczestników.

Obowiązuje zdobycie 2 punktów konrtolnych. Start ostry w Szklarach Górnych na PK. Dalej czarnym szlakiem przez Oborę do Lubina na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą oznaczoną tabliczkami przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

DYSTANS ok. 110 km (ROWEREM) - limit 13 h i 100 uczestników.

Obowiązuje zdobycie wszystkich 11 punktów kontrolnych, zdobywanych od PK 0 w Szklarach Górnych i dalej kolejno przez PK 1; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; do Szklar Górnych na PK 9. Dalej czarnym szlakiem przez Oborę na PK 10. Dalej trasą oznaczoną tabliczkami przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

DYSTANS ok. 50 km (ROWEREM) - limit 13 h i 50 uczestników.

Obowiązuje zdobycie 6 punktów kontrolnych, zdobywanych od PK 5 Dąbrowa parking i dalej przez PK 4; 3; 2 do Szklar Górnych na PK 9. Dalej czarnym szlakiem przez Oborę na PK 10. Dalej trasą oznaczoną tabliczkami przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

Start na wszystkich dystansach rowerowych w dowolnych grupach co 30 min. począwszy od godz.6.00 do 10.00 na stadionie RCS w Lubinie. Po potwierdzeniu punktów kontrolnych powrót na metę na stadion RCS w Lubinie.

VI. PROGRAM MARATONU
28 sierpnia 2020 (PIĄTEK)

godz. 17:30- 20:00 - biuro maratonu (stadion RCS)

godz. 18:30 - dystans 100 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)

godz. 18:50 - dystans 100 km pieszo - START OSTRY (Szklary Górne)

29 sierpnia 2020 (SOBOTA)

godz. 05:30- 20:30 - biuro maratonu (stadion RCS)

godz. 06.00- 10:00 - Rowerzyści - START OSTRY (stadion RCS co 30 min.)

godz. 06:40 - dystans 50 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)

godz. 07:00 - dystans 50 km pieszo - START OSTRY (Dąbrowa Srodkowa)

godz. 10:30 - dystans 25 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)

godz. 11:00 - dystans 25 km pieszo - START OSTRY (Żelazny Most - Janówka)

godz. 12:30 - dystans 10 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)

godz. 13:00 - dystans 10 km pieszo - START OSTRY (Szklary Górne)

godz. 11:00- 19:00 - META MARATONU dla wszystkich dystansów (stadion RCS)

godz. 15:00- 20:00 - PASTA PARTY (ciepły posiłek)

godz. 19:30 -Dekoracja drużyn, rodzin, losowanie nagród . ZAKOŃCZENIE .

VII. ZGŁOSZENIA, WPISOWE

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem e-maila lub osobiście w biurze organizatora:

wtorek i czwartek godz. 17:00-19:00; środa godz. 11:00-13:00 w siedzibie:
Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec" ul. Kościuszki 12/17;

59- 300 Lubin tel.: 76 7490533 lub 601095463
e-mailem: getek49@wp.pl

Podaj w wiadomości:

1. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu

2. dystans w km (pieszo lub rowerem), ew. nazwę drużyny i rodziny.

3. potwierdzenie bankowe przelewu lub skan przekazu.

 Należy dokonać przelewu zawierającego imię, nazwisko oraz tytuł:

„11 Maraton Dookoła Lubina, dystans”
Konto BS Wschowa: nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001
Zgłoszenia wraz z opłatą startową przyjmujemy do 15 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania limitu.

Od 16 sierpnia 2020 r. zapisujemy tylko w ramach wolnych miejsc, nie gwarantując otrzymania medalu. Aktualna lista uczestników na stronie: www.wedrowieclubin.pl
Opłata startowa dla rowerzystów dystansu 50 km wynosi 80 zł.

Opłata startowa dla rowerzystów dystansu 110 km wynosi 100 zł.
Opłata startowa dla dystansu pieszego 10 km wynosi 50 zł.

Opłata startowa dla dystansu pieszego 25 km wynosi 60 zł.

Opłata startowa dla dystansu pieszego 50 km wynosi 80 zł.

Opłata startowa dla dystansu pieszego 100 km wynosi 100 zł.
Opłata startowa dla członków STP Wędrowiec w terminie obniżona jest o 10 zł. Obowiązuje limit 150 rowerzystów oraz 120 pieszych uczestników. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i nie może być scedowana na innego uczestnika. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Uczestnik zostaje przypisany do zadeklarowanego dystansu oraz zostanie mu nadany numer startowy.

VIII. WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW I ŚWIADCZENIA

Uczestnicy zobowiązani są przed startem dokonać weryfikacji w biurze maratonu oraz podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w maratonie.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują :

1. Numer startowy i kartę maratonu na potwierdzenia Punktów Kontrolnych.

2. Unikatowy tłoczony medal maratonu.

3. Oznakowaną trasę w formie szlaku turystycznego.

4. Mapę szlaku w skali 1:60000 z naniesioną trasą, Punktami Kontrolnymi i Żywnościowymi.

5. Ubezpieczenie NNW uczestnika w czasie Maratonu.

6. Ciepły posiłek PASTA PARTY na mecie.

7. Napoje izotoniczne, woda, owoce, bułki i ciasta na Punktach Żywnościowych.

8. Puchary w drużynach i rodzinach oraz nagrody rzeczowe losowane wśród wszystkich uczestników.

9. Zabezpieczenie medyczne i sędziowskie na maratonie.

10. Upominki, foldery, napój energetyczny i baton.

IX. NAGRODY

• Każdy uczestnik, zapisany w terminie do 15 sierpnia, który ukończy Maraton otrzyma na mecie unikatowy tłoczony medal.

• Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Aby odebrać nagrodę wstawiennictwo jest obowiązkowe.

• Drużyny rowerowe, piesze i rodziny (miejsca 1 - 3) otrzymają puchary • Puchary dla najstarszego i najmłodszego uczestnika.

X. KLASYFIKACJE DODATKOWE

Wprowadza się dodatkowe klasyfikacje: DRUŻYNOWE /od 4 do 5 osób/ oraz RODZINNE /od 2 do 4 osób/.
Drużyna zgłoszona może być formalną lub nie formalną grupą osób (stowarzyszenie, klub, miasto, grupa przyjaciół, lokalne społeczności itp.). Rodzina zgłasza tylko najbliższych członków rodziny (rodzice, dzieci, wnuki, dziadki, rodzeństwo).
Warunkiem klasyfikowania drużyny jest ukończenie zadeklarowanego dystansu przez wszystkich uczestników drużyny!
Klasyfikacja oparta jest na zdobywaniu punktów przez uczestnika, za przejście lub przejazd danego dystansu:
PIESZO: 100 km - 10 pkt; 50 km - 6 pkt; 25 km - 4 pkt ; 10 km - 2 pkt ;
ROWEREM: 110 km - 8 pkt; 50 km – 3 pkt

Do klasyfikacji sumuje się punkty zdobyte przez wszystkich członków drużyny na poszczególnych dystansach.
W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez drużyny, o wyższym miejscu decyduje w DRUŻYNACH - wyższa średnia wieku, a w RODZINACH niższa średnia wieku uczestników. Ostateczna interpretacja należy do organizatora.

XI. NOCLEGI I SANITARIATY

Organizator nie zapewnia noclegów. Toalety znajdują się w miejscu startu i mety Maratonu

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Trasa jest oznakowana przez organizatora, udział w Maratonie ma charakter dobrowolny i pozbawiony jest rywalizacji.

• Uczestnik zobowiązany jest posiadać odzież i obuwie dostosowane do warunków terenowych, jedzenie i picie w ilości wystarczającej do podjęcia próby. Na dystansie 100 km własne światło z zapasem baterii.

• Uczestnik na dystansie rowerowym na trasie rajdu zobowiązany jest do sygnalizacji zamiaru ominięcia uczestnika pieszego.

Uczestnik na dystansie rowerowym zobowiązany jest do używania kasku rowerowego.

• Uczestnik powinien mieć naładowany telefon komórkowy, a jego numer podać organizatorowi.
• Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, ruchu drogowego i ppoż. szczególnie w lasach. Śmieci wyrzucamy do specjalnych pojemników.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu uczestnikowi w razie wypadku lub niedomagania. Zgłaszamy taki fakt organizatorowi.
• Istnieje możliwość zwiezienia uczestnika do bazy w przypadku np. rezygnacji z dalszego marszu lub jazdy rowerem. Pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł. płatna na miejscu w biurze Maratonu.
• Na trasie jest 11 Punktów Kontrolnych (PK) w postaci skrzynek z ozdobną pieczątką. Obowiązuje potwierdzanie pieczątką Karty Rajdowej.
• Uczestnicy, którzy będą skracać trasę, podjeżdżać lub w inny sposób korzystać z pomocy osób trzecich będą dyskwalifikowani.
• Punkty żywnościowe będą w 3 miejscach (Miłoradzice przy szlaku, Janówka (wiata) i Szklary Górne /PK - napoje/.
• Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie Maratonu.
• Uczestnik rezygnujący z dalszej części trasy maratonu, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organizatora (telefonicznie lub sms tel. 601 095 463).
• Odpowiedzialny za przeprowadzenie Maratonu jest Jan Doleziński. Kontakt tel. 601 095 463;

e-mail: getek49@wp.pl

WĘDROWCY Z LUBINA ZAPRASZAJĄ DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!