Język:

regulamin MDL2021


Regulamin Rajdu Turystycznego
XII Maraton ,,PIESZO I ROWEREM DOOKOŁA LUBINA''
Lubin 27 - 28 sierpnia 2021 r.
o Puchar Prezydenta Miasta Lubina

I. ORGANIZATORZY:
Organizatorem XII Maratonu ,,Pieszo i Rowerem Dookoła Lubina", zwanego dalej Maratonem jest:

STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ ,, WĘDROWIEC"
w Lubinie
ul. Kościuszki 12/17
tel. (76)7490533; 601 095 463 www.wedrowieclubin.pl ;
e-mail: getek49@wp.pl

Współorganizatorem jest:
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE Sp. z o.o.

ul. Odrodzenia 28b
59 - 300 Lubin
tel. (76) 846 08 32 www.rcslubin.pl
oraz
STOWARZYSZENIE LUBIN 2006

II. CELE MARATONU

• Stworzenie możliwości do uprawiania długodystansowej turystyki pieszej i rowerowej.
• Promocja powiatu lubińskiego i miasta Lubina,
• Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, sprawdzenie swoich możliwości fizycznych.

 

III. TERMIN i MIEJSCE
Maraton odbędzie się w dniach  27.08 - 28.08.2021 (piątek- sobota).
Start, meta i biuro rajdu usytuowane będą przy stadionie RCS (tor łyżwiarski), ul. Odrodzenia w Lubinie.

 

 

 IV. UCZESTNICTWO i FORMUŁA MARATONU
Maraton ma charakter rekreacyjno- turystyczno- wytrzymałościowy. Nie ma klasyfikacji sportowych a czasy uzyskane przez uczestników odnotowuje się dla ich informacji. Ukończenie Maratonu ma znaczenie honorowe. Prawo startu mają wyłącznie osoby, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do marszów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Młodzież poniżej 18 lat może wziąć udział pod warunkiem pisemnej zgody prawnych opiekunów i sprawowania nad nimi opieki podczas imprezy. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.

V. TRASA i DYSTANSE
Trasa Maratonu udostępniona jest dzięki uprzejmości Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lubin.
Maraton dla wszystkich dystansów rozpoczyna się na torze łyżwiarskim przy stadionie RCS w Lubinie. Po starcie honorowym uczestnicy piesi zostaną przewiezieni autokarami na właściwy start ostry. Trasa poprowadzona jest oznakowanym szlakiem turystycznym po najciekawszych, zalesionych wzgórzach w okolicach Lubina. Na trasie umieszczonych jest 11 stałych punktów kontrolnych (PK) z ozdobną pieczątką . Punkty Kontrolne (PK) należy potwierdzić pieczątką. Pozostałe punkty lotne, nie umieszczone na mapie maratonu będą podane w dniu startu i będą potwierdzane przez sędziów lub perforatorami na trasie rajdu. Na trasie maratonu wyznaczone są 2 punkty żywnościowe

PIESZO: DYSTANS 100 km - limit 24 h i 30 uczestników.
Obowiązuje zdobycie wszystkich 11 punktów kontrolnych i punktów lotnych. Start ostry w SZKLARACH GÓRNYCH (PK 0;) dalej czerwonym szlakiem przez (PK2)w stronę Żelaznego Mostu, Rynarcic, Mleczna, Dąbrowy Śr. i Karczowisk (PK 3; 4; 5; 6; 7; 8; 1;)do Szklar Górnych (PK9) (85,5 km). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę (PK10) do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

 

PIESZO: DYSTANS 50 km - limit 12 h i 30 uczestników.
Obowiązuje zdobycie 6 punktów kontrolnych i punktów lotnych. Start ostry w GOGOŁOWICACH, dalej czerwonym do (PK 6) i szlakiem w kierunku Miłoradzic, Karczowisk  przez (PK 7, 8, 1 ) do Szklar Górnych ( PK 9 ). Dalej przez Oborę ( PK 10 ) do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

 

PIESZO: DYSTANS 25 km - limit 8 h i 30 uczestników.
Obowiązuje zdobycie 3 punktów kontrolnych. Start ostry w GORZYCY przy kościele i dalej czerwonym szlakiem  przez (PK 1 ) w kierunku Szklar Górnych (PK 9) (10,5 km).Następnie czarnym szlakiem przez Oborę

(PK 10) do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

 

PIESZO: DYSTANS 10 km - limit 5 h i 30 uczestników.
Obowiązuje zdobycie 2 punktów kontrolnych. Start ostry w SZKLARACH GÓRNYCH ( PK 9 ). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę ( PK 10 ) do Lubina na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

 

ROWEREM: DYSTANS ok. 110 km - limit 13 h i 120 uczestników.
Obowiązuje zdobycie wszystkich 11 punktów kontrolnych, zdobywanych od (PK 0) w SZKLARACH GÓRNYCH i dalej kolejno przez (PK 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 i 1;) do Szklar Górnych na (PK 9). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę (PK 10). Następnie trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

ROWEREM: DYSTANS ok. 50 km - limit 13 h i 60 uczestników.
Obowiązuje zdobycie 6 punktów kontrolnych, zdobywanych od (PK 6) w GOGOŁOWICACH i dalej przez (PK 7; 8; 1) do Szklar Górnych na (PK 9). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę na (PK 10). Z kolei trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).
Start na wszystkich dystansach rowerowych w dowolnych grupach co 30 min. począwszy od godz.6.00 do 10.00 na stadionie RCS w Lubinie. Po potwierdzeniu punktów kontrolnych powrót na metę na stadion RCS w Lubinie.

VI. PROGRAM MARATONU

 

27 sierpnia 2021 (PIĄTEK)
godz. 17:30- 21:00 - biuro maratonu (stadion RCS)
godz. 18:30 - dystans 100 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)
godz. 18:50 - dystans 100 km pieszo - START OSTRY (SZKLARY GÓRNE)

 

28 sierpnia 2021 (SOBOTA)
godz. 05:30- 20:30 - biuro maratonu (stadion RCS)
godz. 06.00- 10:00 - Rowerzyści - START OSTRY (stadion RCS co 30 min.)
godz. 06:40 - dystans 50 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)
godz. 07:00 - dystans 50 km pieszo - START OSTRY ( GOGOŁOWICE )
godz. 10:30 - dystans 25 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)
godz. 11:00 - dystans 25 km pieszo - START OSTRY ( GORZYCA )
godz. 12:30 - dystans 10 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)
godz. 13:00 - dystans 10 km pieszo - START OSTRY (SZKLARY GÓRNE)
godz. 11:00- 19:00 - META MARATONU dla wszystkich dystansów(stadion RCS)

godz. 14:00- 20:00 - PASTA PARTY (ciepły posiłek)
godz. 19:30 -Dekoracja drużyn, rodzin, losowanie nagród . ZAKOŃCZENIE .

VII. ZGŁOSZENIA, WPISOWE
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się 
za pośrednictwem platformy zgłoszeniowej:

https://zapisyonline.pl/wydarzenie/287,xii-maraton-pieszo-i-rowerem-dookola-lubina

oraz tradycyjnie przez e-maila lub osobiście w biurze organizatora:
Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec" ul. Kościuszki 12/17;
59- 300 Lubin
tel.: 76 749 05 33 ( biurowy) lub 601 095 463
e-mailem: getek49@wp.pl
wtorek i czwartek godz. 17:00-19:00;
środa godz. 11:00-13:00

Podaj w wiadomości:
1. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu
2.dystans w km (pieszo lub rowerem), ew. nazwędrużyny lub rodziny oraz rozmiar koszulki.
3. potwierdzenie bankowe przelewu lub skan przekazu.
Należy dokonać przelewu zawierającego imię, nazwisko, dystans tytuł:
„12 Maraton Dookoła Lubina”
BS Wschowa nr: 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001

Zgłoszenia wraz z opłatą startową przyjmujemy do 15 sierpnia 2021 r. lub do wyczerpania limitu.
Z uwagi na wcześniejszy i długi proces produkcji medali, od 16 sierpnia 2021 r. zapisujemy tylko w ramach wolnych miejsc,
NIE GWARANTUJĄC OTRZYMANIA MEDALU !

Aktualna lista uczestników dostęp jest na na platformie zgłoszeniowej:
link: https://zapisyonline.pl/wydarzenie/287,xii-maraton-pieszo-i-rowerem-dookola-lubina 

Opłata startowa dla dystansu - 50 km rowerem - wynosi 85 zł.
Opłata startowa dla dystansu -110 km rowerem - wynosi 105 zł.
Opłata startowa dla dystansu - 10 km pieszego - wynosi 55 zł.
Opłata startowa dla dystansu - 25 km pieszego -wynosi 65 zł.
Opłata startowa dla dystansu - 50 km pieszego - wynosi 85 zł.
Opłata startowa dla dystansu - 100 km pieszego - wynosi 105 zł.

 

 Opłata startowa dla członków STP Wędrowiec w terminie obniżona jest o 10 zł. Obowiązuje limit 180 rowerzystów oraz 120 pieszych uczestników. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i nie może być scedowana na innego uczestnika.

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Uczestnik zostaje przypisany do zadeklarowanego dystansu oraz zostanie mu nadany numer startowy.

 

VIII. WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW i ŚWIADCZENIA

Uczestnicy zobowiązani są przed startem dokonać weryfikacji w biurze maratonu oraz podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w maratonie.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują :
1. Numer startowy i kartę maratonu na potwierdzenia Punktów Kontrolnych.
2. Unikatowy tłoczony medal maratonu (warunek: ukończenie danego etapu)
3. Oznakowaną trasę w formie szlaku turystycznego.
4. Mapę szlaku w skali 1:60000 z naniesioną trasą, Punktami Kontrolnymi i Żywnościowymi.
5. Upominki, foldery, napój energetyczny i baton.
6. Ubezpieczenie NNW uczestnika w czasie Maratonu.
7. Ciepły posiłek PASTA PARTY na mecie.
8. Napoje izotoniczne, woda, owoce, bułki i ciasta na punktach żywnościowych.
9. Puchary w drużynach, rodzinach i konkurencji mieszanej otrzymują pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii a nagrody rzeczowe indywidualne będą losowane wśród wszystkich obecnych uczestników na ceremonii podsumowania i zakończenia.
10. Zabezpieczenie medyczne i sędziowskie na maratonie.

 

IX. NAGRODY

Każdy uczestnik, zapisany w terminie do 15 sierpnia, który ukończy Maraton na poszczególnych dystansach otrzyma na mecie unikatowy tłoczony medal.
• Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Aby odebrać nagrodę obecność jest obowiązkowa.
• Drużyny rowerowe, piesze, mieszane i rodziny (miejsca 1 - 3) otrzymają puchary • Wręczone zostaną również puchary dla najstarszego i najmłodszego uczestnika.

 

X. KLASYFIKACJE DODATKOWE

Dla uatrakcyjnienia Maratonu przewiduje się prowadzenie klasyfikacji: DRUŻYNOWEJ / 5 osób /, RODZINNEJ / od 2 do 5 osób /
oraz MIESZANEJ / pieszo + rowerowo 5 osób /

Drużyna zgłoszona może być formalną lub nieformalną grupą osób (stowarzyszenie, klub, miasto, grupa przyjaciół, lokalne społeczności itp.). Rodzina zgłasza tylko najbliższych członków rodziny (rodzice, dzieci, wnuki, dziadkowie, rodzeństwo).
Warunkiem klasyfikowania drużyny jest ukończenie zadeklarowanego dystansu przez wszystkich uczestników drużyny!
Klasyfikacja oparta jest na zdobywaniu punktów przez uczestnika, za przejście lub przejazd danego dystansu:

PIESZO: 100 km - 10 pkt; 50 km - 6 pkt; 25 km - 4 pkt ;10 km - 2 pkt 

ROWEREM: 110 km - 8 pkt; 50 km – 3 pkt

Do klasyfikacji sumuje się punkty zdobyte przez wszystkich członków drużyny na poszczególnych dystansach.
W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez drużyny, o kolejności miejsc decyduje w DRUŻYNACH - wyższa średnia wieku, a w RODZINACH niższa średnia wieku uczestników. Ostateczna interpretacja należy do organizatora.

Uwaga: zgłoszenia uczestników we wszystkich kategoriach drużynowych lub ewentualne zmiany i zamiany osobowe, przyjmujemy wyłącznie do 22 sierpnia 2021r. Po tym terminie nie uwzględniamy żadnych poprawek.

 

XI. NOCLEGI i SANITARIATY

Organizator nie zapewnia noclegów. Toalety znajdują się w miejscu startu i mety
Maratonu

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Trasa jest oznakowana przez organizatora, udział w Maratonie ma charakter dobrowolny i pozbawiony jest rywalizacji.
•Przydzielony numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu w celu zapewnienia identyfikacji, bezpieczeństwa i kontroli w trakcie Maratonu.

UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST! :

 • Rowerzystów obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 • Uczestnik na dystansie rowerowym zobowiązany jest do używania kasku rowerowego.
 • Posiadać odzież i obuwie dostosowane do warunków terenowych, jedzenie i picie w ilości wystarczającej do podjęcia próby. Na dystansie 100 km własne światło z zapasem baterii.
 • W ruchu pieszym obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych.
 • Przestrzegać przepisów ppoż. szczególnie w lasach.
 • Śmieci wyrzucamy do specjalnych pojemników na punktach żywnościowych.
 • Uczestnik powinien mieć naładowany telefon komórkowy, a jego numer podać organizatorowi.
 • Uczestnik na dystansie rowerowym na trasie rajdu podczas omijania uczestnika pieszego zobowiązany jest do sygnalizacji(ostrzegania!) uczestnika pieszego o zamiarze wykonania tego manewru.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu uczestnikowi w razie wypadku lub niedomagania. Zgłaszamy taki fakt organizatorowi.
 • Obowiązuje potwierdzanie pieczątką Karty Rajdowej. Na trasie jest 11 Punktów Kontrolnych (PK) w postaci skrzynek z ozdobną pieczątką.
 • Uczestnik rezygnujący z dalszej części trasy maratonu, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organizatora (telefonicznie lub sms tel. 601 095 463)
 • Istnieje możliwość zwiezienia uczestnika do bazy w przypadku np. rezygnacji z dalszego marszu lub jazdy rowerem. Pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł. płatna na miejscu w biurze Maratonu.
 • Uczestnicy, którzy będą skracać trasę, podjeżdżać lub w inny sposób korzystać z pomocy osób trzecich będą dyskwalifikowani.
 • Punkty żywnościowe będą w 2 miejscach ( Dąbrowa Śr. i Gorzyca ) oraz - PK 9 Szklary Górne - napoje.
 • Odpowiedzialny za przeprowadzenie Maraton jest Jan Doleziński.

Kontakt tel. 601 095 463
e-mail: getek49@wp.pl
WĘDROWCY Z LUBINA ZAPRASZAJĄ DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

 

[pobierz] 0.1 MB regulamin

  XII Maraton Pieszo i Rowerem Dookoła Lubina - Regulamin

[pobierz] 7.5 MB mapa_mdl2021

Mapa Maratonu Dookoła Lubina 2021