Język:

Sudecki Szlak -E3 Chrośnica-Radomierz - 19.01.20r.


Rozpoczynamy Nowy 2020 rok wyjazdem w Góry Kaczawskie. Dzisiejszy odcinek Sudeckiego Szlaku EB-E3 kontynuujemy z m. Chrośnica poprzez Przełęcz Widok , Komarno , Masyw Folwarcznej , najwyższy szczyt Gór Kaczawskich – Skopiec następnie Baraniec , kończąc w Radomierzu.

Kilka zdjęć z tego etapu:

                                                                                                                             Z turystycznym pozdrowieniem –

                                                                                                                         Henryk Szakiel – Przewodnik Sudecki