Język:

Regulamin MDL 2018


Regulamin Rajdu Turystycznego
IX Maraton ,,PIESZO I ROWEREM DOOKOŁA LUBINA''
Lubin 31 sierpnia - 1 września 2018 r.
O Puchar Prezydenta Miasta Lubina.


I. ORGANIZATORZY:
Organizatorem IX Maratonu ,,Pieszo i Rowerem Dookoła Lubina", zwanego dalej Maratonem jest:
STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ ,, WĘDROWIEC" ul. M.C. Skłodowskiej 14/4 ; 59-300 Lubin
tel. (76)7490533; 605447383 www.wedrowieclubin.pl ; e-mail: psocha24@wp.pl
Współorganizatorem jest:
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE Sp. z o.o. ul. Odrodzenia 28b ; 59-300 Lubin
tel. (76) 8460832; www.rcslubin.pl
oraz
STOWARZYSZENIE LUBIN 2006
II. CELE MARATONU
• Stworzenie możliwości do uprawiania długodystansowej turystyki pieszej i rowerowej. • Promocja powiatu lubińskiego i miasta Lubina, ze szczególnym uwzględnieniem
atrakcji turystycznych regionu lubińskiego jaką jest KRAINA PAŁACÓW, KOŚCIOŁÓW I WZGÓRZ DALKOWSKICH. • Wspaniała zabawa oraz sposób na spędzenie wolnego czasu. • Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, sprawdzenie swoich możliwości fizycznych.
III. TERMIN I MIEJSCE
Maraton odbędzie się w dniach 31.08 - 01.09.2018 (piątek- sobota). Start, meta i biuro rajdu usytuowane będą przy stadionie RCS (tor łyżwiarski), ul. Odrodzenia w Lubinie.
IV. UCZESTNICTWO I FORMUŁA MARATONU
Maraton ma charakter rekreacyjno- turystyczno- wytrzymałościowy. Nie ma klasyfikacji sportowych a czasy uzyskane przez uczestników odnotowuje się dla ich informacji. Ukończenie Maratonu ma znaczenie honorowe. Prawo startu mają wyłącznie osoby, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do marszów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Młodzież poniżej 18 lat może wziąć udział pod warunkiem pisemnej zgody prawnych opiekunów i sprawowania nad nimi opieki podczas imprezy. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.
V. TRASA I DYSTANSE
Maraton dla wszystkich dystansów rozpoczyna się na torze łyżwiarskim przy stadionie RCS w Lubinie. Po starcie honorowym uczestnicy piesi zostaną przewiezieni autokarami na właściwy start ostry. Trasa poprowadzona jest oznakowanym szlakiem turystycznym po najciekawszych, zalesionych wzgórzach w okolicach Lubina. Na trasie umieszczonych jest 11 stałych punktów kontrolnych (PK) z ozdobną pieczątką i albumem na ewentualne osobiste wpisy. Należy potwierdzić PK pieczątką na karcie rajdowej. Pozostałe punkty lotne, nie umieszczone na mapie maratonu, potwierdzają sędziowie.
DYSTANS 100 km (PIESZO) - limit 24 h i 50 uczestników.
Start ostry w Szklarach Górnych przy pałacu i dalej czerwonym szlakiem w stronę Krzeczyna Małego, Karczowisk, Gogołowic, Dąbrowy do Szklar Górnych (85,5km). Dalej czarnym szlakiem do Lubina (11,5km) na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą oznaczoną tabliczkami przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).
DYSTANS 50 km (PIESZO) - limit 12 h i 50 uczestników.
Start ostry na parkingu leśnym k. Dąbrowy Środkowej i dalej czerwonym szlakiem w kierunku Mleczna, Rynarcic do Szklar Górnych (35,5 km). Dalej czarnym szlakiem do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą oznaczoną tabliczkami przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).
DYSTANS 25 km (PIESZO) - limit 8 h i 50 uczestników.
Start ostry w Żelaznym Moście przy leśniczówce (Janówka) i dalej czerwonym szlakiem w kierunku Biedrzychowej do Szklar Górnych (10,5 km). Dalej czarnym szlakiem do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą oznaczoną tabliczkami przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).
DYSTANS ok. 110 km (ROWEREM) - limit 13 h i 100 uczestników.
Obowiązuje zdobycie wszystkich 11 punktów kontrolnych, zdobywanych od PK 0 w Szklarach Górnych i dalej kolejno przez PK 1; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2 do Szklar Górnych na PK 9 i PK 10 w Oborze. Dalej trasą oznaczoną tabliczkami przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).
DYSTANS ok. 75 km (ROWEREM) - limit 13 h i 50 uczestników.
Obowiązuje zdobycie 7 punktów kontrolnych, zdobywanych od PK 6 w Gogołowicach i dalej kolejno przez PK 5; 4; 3; 2 do Szklar Górnych na PK 9 i PK 10 w Oborze. Dalej trasą oznaczoną tabliczkami przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).
DYSTANS ok. 50 km (ROWEREM) - limit 13 h i 50 uczestników.
Obowiązuje zdobycie 5 punktów kontrolnych, zdobywanych od PK 4 w Alei Dębowej i dalej kolejno przez PK 3 i 2 do Szklar Górnych na PK 9 i PK 10 w Oborze. Dalej trasą oznaczoną tabliczkami przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

Start na wszystkich dystansach rowerowych w dowolnych grupach co 30 min. począwszy od godz.6.00 do 10.00 na stadionie RCS w Lubinie. Po potwierdzeniu punktów kontrolnych powrót na metę na stadion RCS w Lubinie.
VI. PROGRAM MARATONU
31 sierpnia 2018 (PIĄTEK)

godz. 17:30- 21:00 - biuro maratonu (stadion RCS)

godz. 18:30 - dystans 100 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)

godz. 18:50 - dystans 100 km pieszo - START OSTRY (Szklary Górne)
1 września 2018 (SOBOTA)

godz. 05:30- 20:30 - biuro maratonu (stadion RCS)

godz. 06.00- 10:00 - Rowerzyści - START OSTRY (stadion RCS co 30 min.)

godz. 06:40 - dystans 50 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)

godz. 07:00 - dystans 50 km pieszo - START OSTRY (Dąbrowa - parking)

godz. 10:40 - dystans 25 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)

godz. 11:00 - dystans 25 km pieszo - START OSTRY (Żelazny Most - Janówka)

godz. 11:00- 19:00 - META MARATONU dla wszystkich dystansów (stadion RCS)

godz. 15:00- 20:00 - PASTA PARTY (ciepły posiłek)

godz. 19:30 -Dekoracja drużyn, rodzin, losowanie nagród . ZAKOŃCZENIE .
VII. ZGŁOSZENIA, WPISOWE
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem e-maila lub osobiście w biurze organizatora: wtorek i czwartek godz. 17:00-19:00; środa godz. 11:00-13:00 w siedzibie:
Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec" ul. M. C. Skłodowskiej 14/4 ; 59- 300 Lubin tel.: 76 7490533 lub 605447383
e-mailem: psocha24@wp.pl

Podaj w wiadomości:

1. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu

2. dystans w km (pieszo lub rowerem), ew. nazwę drużyny i rodziny.

3. potwierdzenie bankowe przelewu lub skan przekazu .

Należy dokonać przelewu zawierającego imię, nazwisko oraz tytuł „ 9 Maraton Dookoła Lubina”
Konto BS Wschowa: nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001
Zgłoszenia wraz z opłatą startową przyjmujemy do 14 sierpnia 2018 r. Od 15 sierpnia 2018 r. zapisujemy tylko w ramach wolnych miejsc, nie gwarantując wszystkich świadczeń. Aktualna lista uczestników na stronie: www.wedrowieclubin.pl
Opłata startowa dla rowerzystów dystansu 50 lub 75 km wynosi 50 zł.

Opłata startowa dla rowerzystów dystansu 110 km wynosi 60 zł.
Opłata startowa dla dystansu pieszego 25 lub 50 km wynosi 50 zł.

Opłata startowa dla dystansu pieszego 100 km wynosi 70 zł.
Opłata startowa dla członków STP Wędrowiec w terminie obniżona jest o 10 zł. Obowiązuje limit 300 uczestników. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i nie może być scedowana na innego uczestnika. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Uczestnik zostaje przypisany do zadeklarowanego dystansu oraz zostanie mu nadany numer startowy.
VIII. WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW I ŚWIADCZENIA
Uczestnicy zobowiązani są przed startem dokonać weryfikacji w biurze maratonu oraz podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w maratonie.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują :

1. Numer startowy i kartę maratonu na potwierdzenia Punktów Kontrolnych.

2. Unikatowy tłoczony medal maratonu.

3. Oznakowaną trasę w formie szlaku turystycznego.

4. Mapę szlaku w skali 1:60000 z naniesioną trasą, Punktami Kontrolnymi i Żywnościowymi.

5. Ubezpieczenie NNW uczestnika w czasie Maratonu.

6. Ciepły posiłek PASTA PARTY na mecie.

7. Napoje izotoniczne, woda, owoce i ciasta na Punktach Żywnościowych.

8. Nagrody w drużynach i rodzinach oraz losowane wśród wszystkich uczestników.

9. Zabezpieczenie medyczne i sędziowskie na maratonie.

10. Upominki, foldery, napój energetyczny i baton.
IX. NAGRODY
• Każdy uczestnik, który ukończy Maraton na poszczególnych dystansach otrzyma na mecie unikatowy tłoczony medal. • Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Aby odebrać nagrodę wstawiennictwo jest obowiązkowe. • Drużyny rowerowe, piesze i rodziny (miejsca 1 - 3) otrzymają puchary. • Nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika.
X. KLASYFIKACJE DODATKOWE
Dla uatrakcyjnienia Maratonu przewiduje się prowadzenie dodatkowych klasyfikacji: DRUŻYNOWEJ ROWEROWEJ i PIESZEJ/od 4 do 5 osób/ oraz RODZINNEJ /od 2 do 4 osób/.
Drużyna zgłoszona może być formalną lub nie formalną grupą osób (stowarzyszenie, klub, miasto, grupa przyjaciół, lokalne społeczności itp.). Rodzina zgłasza tylko najbliższych członków rodziny (rodzice, dzieci, wnuki, dziadki, rodzeństwo ).
Klasyfikacja oparta jest na zdobywaniu punktów przez uczestnika, za przejście lub przejazd danego dystansu:
PIESZO: 100 km - 10 pkt; 50 km - 6 pkt; 25 km - 3 pkt
ROWEREM: 110 km - 8 pkt; 75 km – 5 pkt; 50 km – 4 pkt
Do klasyfikacji sumuje się punkty zdobyte przez członków drużyny na poszczególnych dystansach.
W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez drużyny, o wyższym miejscu decyduje w DRUŻYNACH - wyższa średnia wieku, a w RODZINACH niższa średnia wieku uczestników. Ostateczna interpretacja należy do organizatora.
XI. NOCLEGI I SANITARIATY
Organizator nie zapewnia noclegów. Istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegów w Schronisku Młodzieżowym I kategorii (350 m od startu i mety Maratonu). Istnieje możliwość rozbicia namiotów we wskazanym miejscu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Trasa jest oznakowana przez organizatora, udział w Maratonie ma charakter dobrowolny i pozbawiony jest rywalizacji.
• Uczestnik zobowiązany jest posiadać odzież i obuwie dostosowane do warunków terenowych, jedzenie i picie w ilości wystarczającej do podjęcia próby. Na dystansie 100km własne światło z zapasem baterii.
• Uczestnik powinien mieć naładowany telefon komórkowy, a jego numer podać organizatorowi.
• Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, ruchu drogowego i ppoż. szczególnie w lasach. Śmieci wyrzucamy do specjalnych pojemników.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu uczestnikowi w razie wypadku lub niedomagania. Zgłaszamy taki fakt organizatorowi.
• Istnieje możliwość zwiezienia uczestnika do bazy w przypadku np. rezygnacji z dalszego marszu lub jazdy rowerem. Pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł. płatna na miejscu w biurze Maratonu.
• Na trasie jest 11 Punktów Kontrolnych (PK) w postaci skrzynek z ozdobną pieczątką. Obowiązuje potwierdzanie pieczątką Karty Rajdowej.
• Uczestnicy, którzy będą skracać trasę, podjeżdżać lub w inny sposób korzystać z pomocy osób trzecich będą dyskwalifikowani.
• Punkty żywnościowe będą w 2 miejscach (Gogołowice /przy stawie/oraz w Janówce/ Żelazny Most/). Natomiast dodatkowy punkt z napojami będzie w Dąbrowie /Parking/.
• Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie Maratonu.
• Odpowiedzialny za przeprowadzenie Maratonu jest Piotr Socha . Kontakt tel. 605447383; e-mail: psocha24@wp.pl

WĘDROWCY Z LUBINA ZAPRASZAJĄ DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

 

[pobierz] 0.1 MB regulamin-2018-mdl

Regulamin do pobrania i ew. wydrukowania.

Opracowanie Piotr Socha 2018