Język:

Nasze Odznaki Turystyczne


   Oddajemy do państwa dyspozycji Odznaki Turystyczne, które zostały opracowane przez STP "Wędrowiec" i które można zdobywać za pośrednictwem naszego stowarzyszenia.

metalowa odznaka
metalowa odznaka

Regulamin Regionalnej Odznaki Turystycznej

"Szlakiem Dookoła Lubina"

 1. Odznaka Turystyczna " Szlakiem Dookoła Lubina" zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec" w Lubinie.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest poznanie szlaku dookoła Lubina, poznanie walorów krajoznawczych i historycznych oraz zabytków ziemii lubińskiej, popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku.
 3. Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 8 lat, z zastrzeżeniem, że turyści małoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.
 4. Termin zdobywania odznaki jest dowolny.
 5. Zdobywanie odznaki można rozpocząć w dowolnym punkcie i kontynuować w dowolnym wybranym kierunku z uwzględnieniem potwierdzenia na punktach kontrolnych.
 6. Potwierdzenim obecności na punkcie kontrolnym jest przybicie pieczatki z punktu w karcie potwierdzeń (do nabycia w biurze STP"Wędrowiec") lub w dowolnie prowadzonej książeczce zawierającej - Imię i Nazwisko,dane kotaktowe jak adres, nr.telefonu, e-mail oraz potwierdzenia z punktów kontrolnych.
 7. W przypadku braku pieczątki na punkcie kontrolnym, potwierdzenie należy dokonać w najbliższym możliym miejscu np. sołtys, sklep, urząd itp. Potwierdzeniem może też być fotografia z punktu z nadrukiem daty.
 8. Turysta po uzyskaniu wszystkich potwierdzeń, kartę bądź książeczkę składa do weryfikacji w siedzibie organizatora.
 9. Turysta, który wysyła kartę potwierdzeń drogą pocztową powinien załączyć kopertę zwrotną wraz ze znaczkami pocztowymi.
 10. Pozytywna weryfikacja uprawnia do nabycia metalowej odznaki po wpłacie - 15zł za odznakę.
 11. Interpretacja regulaminu należy do STP "Wedrowiec"

Zarząd STP"Wędrowiec"   

Lubin 05.10. 2011        

Wykaz punktów kontrolnych wymaganych do weryfikacji odznaki

Szlakiem Dookoła Lubina:

 1. Góra Wędrowca (203mnpm)
 2. Ostrzyca (223mnpm)
 3. Góra Wenus (185 mnpm)
 4. Aleja Dębowa - "Sami Swoi"
 5. Dąbrowa Środkowa - parking
 6. Góra Cmentarna (146mnpm)
 7. Piotruś (173mnpm)
 8. Góra Sosnowa (176mnpm)
[pobierz] 2.2 MB mapamdl_odz1

mapa szlaku wraz z kartą weryfikacyjną

Zdobywcy Odznaki "Szlakiem dookoła Lubina"
nr odznaki data imię i nazwisko miejscowość
 1/2011  29.08.2011  Jan Doleziński  Lubin
 2/2011  29.08.2011  Andrzej Dubicki  Lubin
 3/2011  29.08.2011  Tomasz Michalski  Legnica
 4/2011  29.08.2011  Jan Lech  Lubin
 5/2011  29.08.2011  Zbigniew Kościelny  Lubin
 6/2011  29.08.2011  Ryszard Kuc  Lubin
 7/2011  27.09.2011  Stanisława Dolezinska  Lubin
 8/2011  27.09.2011  Anna Zawada  Chróstnik
 9/2011  27.09.2011  Ryszard Wołoch  Lubin
 10/2011  27.09.2011  Rafał Praszczyk  Lubin
 11/2011  22.10.2011  Ryszard Orłowski  Lubin
 12/2011  22.10.2011  Elżbieta Orłowska  Lubin
 13/2011  22.10.2011  Renata Budnik  Lubin
 14/2011  22.10.2011  Robert Budnik  Lubin
 15/2011  22.10.2011  Mateusz Budnik  Lubin
 1/16/2012  01.09.2012  Marcin Magda  
 2/17/2012  01.09.2012  Sebastian Witek  
 3/18/2012  01.09.2012  Marcin Kuziemski  
 4/19/2012  01.09.2012  Tomasz Kamiński  
 5/20/2012  01.09.2012  Janina Zalipska  Chocianów
 6/21/2012  01.09.2012  Tomasz Skórczyński  Lubin
 7/22/2012  01.09.2012  Dagmara Kopeć  Lubin
 8/23/2012  01.09.2012  Łukasz Bryniarski  
 9/24/2012  01.09.2012  Artur Dołotto  
 10/25/2012  01.09.2012  Mariusz Krakowiak  
 11/26/2012  01.09.2012  Józef Lindmajer  Lubin
 12/27/2012  01.09.2012  Marek Sznajder  
 13/28/2012  01.09.2012  Mateusz Nogalski  
 14/29/2012  01.09.2012  Edward Górny  Lubin
 15/30/2012  01.09.2012  Tomasz Michalski  Legnica
 16/31/2012  01.09.2012  Andrzej Szmygin  Lubin
 17/32/2012  20.09.2012  Mariusz Fabrykowski  Lubin
 18/33/2012  27.09.2012  Tadeusz Oskroba  Lubin
 1/34/2013  31.08.2013  Katarzyna Dubicka  Lubin
 2/35/2013  31.08.2013  Justyna Poros  Lubin
 3/36/2013  31.08.2013  Wojciech Lech  Lubin
 03/2015  18.04.2015  Jarosław Adam  Lubin
 01/PDL/2021r.  16.03.2021r.   Domaradzka Jolanta    Lubin
 02/PDL/2021r.  05.08.2021r.   Reszewicz Adam  
 
 Legnica
 03/PDL/2021  10.08.2021r.  Kowalczyk Zbigniew    Lubin

.

Szlakiem Dookoła Lubina
Nr. odznaki Imię i Nazwisko Data weryfika Miejscowość
1/PDL/2022  Marcin Gomulicki  04.08.2022   Lubin
2/PDL/2022  Borys Kromołowski  06.09.2022   Strużka
3/PDL/2022  Danuta Czyżewska  06.09.2022  Łęczna 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Szlak Wygasłych Wulkanów
Szlak Wygasłych Wulkanów

Regulamin Odznaki Turystycznej

"Szlakiem Wygasłych Wulkanów"

 1. Szlak oznakowany kolorem żółtym. Zaczyna się w Legnickim Polu a kończy w Złotoryi
 2. Odznaka "Szlakiem Wygasłych Wukanów" jest odznaką regionalną Stowarzyszenia Turystyki Pieszej " Wędrowiec" w Lubinie, w skrócie:                    STP " Wędrowiec"
 3. Odznaka ma za zadanie promowanie i popularyzację walorów krajobrazowych, krajoznawczych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych Pogórza Kaczawskiego.
 4. Odznakę "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" może zdobywać każdy, kto ukończył 7 lat.
 5. Odznakę zdobywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, podczas dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, rowerowych, motorowych i innych.
 6. Wycieczka powinna być potwierdzona w książeczce(kronice wycieczki) przez uzyskanie potwierdzeń terenowych na trasie. Potwierdzeniem są:  pieczątka np. sołtysa, w urzędzie, w zwiedzanym obiekcie lub zdjęcie na tle charakterystycznego miejsca lub obiektu z datą. Potwierdzeniem może być też wpis przodownika turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, kierownika wycieczki. 
 7. Odznakę "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" można zdobywać z innymi odznakami tyrystycznymi.
 8. Odznaka jest jednostopniowa.
 9. Do odznaki zalicza się obiekty od dnia 22.10.2020r. tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki.
 10. Okres zdobywania jest nieograniczony.
 11. Weryfikacji odznaki przeprowadzana jest na podstawie dowolnie prowadzonej książeczki lub kroniki, w której znajdują się informacje: Imię i Nazwisko zdobywającego odznakę, dane kontaktowe( adres, nr. telfonu, e-mail), data oraz trasa wycieczki, miejsce na potwierdzenia terenowe wraz  ze wskazaniem miejsc lub obiektów z wykazu. Miejsce na ptwierdzenie weryfikacji.
 12. Ubiegający się o odznakę " Szlakiem Wygasłych Wulkanów" po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc lub obiektów przedstawia książeczkę(kronikę) do weryfikacji osobiście w siedzibie STP "Wędrowiec" 

 STP "Wędrowiec" w Lubinie   

ul. Kościuszki12/17 

59 - 300 LUBIN 

czynne:

wtorek 17.00 - 19.00

środa 10.00 - 13.00

czwartek17.00 - 19.00

     lub korespondencyjnie: 

STP " Wędrowiec" w Lubinie 

ul. Jastrzębia 4/46

59 - 300 Lubin

Weryfikacji i przyznania odznaki dokonuje upoważniony członek zarządu STP"Wędrowiec"   

13. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie a osoba zdobywająca odznakę ponosi koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszt zakupu odznaki. Odznakę nabywa się w siedzibie STP"Wędrowiec" - koszt 18 zł

 14. Konieczne opłaty (koszt korespondencji, koszt odznaki) można dokonać elektronicznie lub przelewem na konto STP"Wędrowiec"

 tytuł:  Szlakiem Wygasłych Wulkanów 

  konto:    BS Wschowa: nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001 

   15. Weryfikacja zostanie dokonana po zaksięgowaniu opłat.

   16.Interpretacja regulaminu należy do STP " Wędrowiec"

    17.Reulamin odznaki "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" został przyjęty na posiedzeniu  Zarządu STP "Wędrowiec" w Lubinie dnia 22.10.2020r. i wchodzi w życie z dniem 22.10.2020r

Zarząd STP "Wędrowiec"

Wykaz obiektów i odcinki do potwierdzenia:

 1.  Legnickie Pole - Jawor (18,0 km); Muzeum Bitwy pod Legnicą, Bazylika Kolegiacka Św. Jadwigi w Legnickim Polu
 2. Jawor - Pomocne (18,1 km); Kościół Pokoju, Góra Rataj, Wąwóz Myśliborski, Czartowska Skała
 3. Pomocne - Sędziszowa(Wielisławka) (16 km); Organy Wielisławskie
 4. Sędziszowa - Twardocice (17 km); Ostrzyca Proboszczowicka
 5. Twardocice - Grodziec (10,9 km); Zamek Grodziec
 6.  Grodziec - Złotoryja (17,5 km); Baszta Kowalska, Kopalnia Złota "Aurelia"

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB szlwygwulk_wykaz-tras-i-obiektow1

Wykaz tras i obiektów do potwierdzenia

[pobierz] 1.4 MB ksiazeczka

Książeczka

[pobierz] 0.1 MB szlakwygwulk_regul

Rerulamin Odznaki

Lista zdobywców odznaki

 "Szlakiem Wygasłych Wulkanów"

Nr. odznaki Imię i Nazwisko Data weryfikacji Miejscowość
1  Henryk Szakiel  1/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin 
2  Jadwiga Czubaszek  2/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin 
3  Tomasz Michalski  3/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin 
4  Andrzej Dubicki  4/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin
5  Julianna Stołowska  5/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin
6  Ireneusz Kozieja  6/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin 
7  Barbara Fedan  7/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin
8  Bolesław Zieliński  8/2019r. z dn.05.05.2019r.   Lubin
 9  Elżbieta Rychlik  9/2021r. z dn.16.03.2021r.  Ścinawa 
10   Jolanta Domaradzka  10/2021r. z dn.16.03.2021r.  Lubin 
11   Ewa Zaremba  11/2021r. z dn. 05.05.2021r.  Lubin
12   Zbigniew Kowalczyk  12/2021r. z dn.27.07.2021r.  Bolesławiec 
13   Wiesława Cenian   13/2021r. z dn.15.10.2021r.  Jelenia Góra
14   Zdzisław Orlik   14/2021r. z dn.15.10.2021r. Jelenia Góra
15   Guzewicz Agata  15/2021r. z dn.15.11.2021r.  Jelenia Góra
16   Aksamit Krzysztof  16/2021r. z dn.15.11.2021r.  Lubin
17   Zawidzki Łukasz  17/2022r. z dn.10.02.2022r.  Kalisz
18   Jędrzejewski Paweł  18/2022r. z dn. 12.04.2022r.  Goczałków
19 Stanisławska Beata  19/2022r. z dn. 05.05.2022r. Karpacz
20 Stanisławski Janusz  20/2022r. z dn. 05.05.2022r. Karpacz
21 Stanisławska Eugienia  21/2022r. z dn. 05.05.2022r. Karpacz
 22  Klepaczek Dawid  22/2022r. z dn. 12.05.2022r.  Lubin
23
 Tokarz Radosław  23/2022r. z dn. 23.05.2022r. Wrocław 
Nr. odznaki Imię i Nazwisko Data weryfikacji Miejscowość
  24   Więcek Andrzej 24/2022r. z dn. 23.05.2022r.   Świebodzice 
 25   Zdanowski Robert   25/2022r. z dn.25.05.2022r.  Gorzelin 
26 Wiesław Pleciak 26/2022r. z dn. 14.06.2022r. Świętoszówka
27  Łukasz Lasicz   27/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Bładnice 
 28   Witold Kożdoń   28/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Skoczów
29  Wilhelm Pieszka  29/2022r. z dn. 14.06.2022r  Skoczów  
30   Katarzyna Kulisz  30/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Skoczów  
31  Halina Kocurek  31/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Skoczów 
 32    Alina Pleciak  32/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Świętoszówka
 33    Małgorzata Kolanko  33/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Poznań 
34   Krzysztof Kolanko  34/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Poznań 
35  Anna Kosin  35/2022r. z dn. 23.08.2022r.  Jelenia Góra 
36 Borys Kromołowski  36/2022r. z dn. 06.09.2022r.  Strużka