Język:

Nasze Odznaki Turystyczne


metalowa odznaka
metalowa odznaka

Regulamin Regionalnej Odznaki Turystycznej

"Szlakiem Dookoła Lubina"

 1. Odznaka Turystyczna " Szlakiem Dookoła Lubina" zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec" w Lubinie.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest poznanie szlaku dookoła Lubina, poznanie walorów krajoznawczych i historycznych oraz zabytków ziemii lubińskiej, popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku.
 3. Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 8 lat, z zastrzeżeniem, że turyści małoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.
 4. Termin zdobywania odznaki jest dowolny.
 5. Zdobywanie odznaki można rozpocząć w dowolnym punkcie i kontynuować w dowolnym wybranym kierunku z uwzględnieniem potwierdzenia na punktach kontrolnych.
 6. Potwierdzenim obecności na punkcie kontrolnym jest przybicie pieczatki z punktu w karcie potwierdzeń (do nabycia w biurze STP"Wędrowiec") lub w dowolnie prowadzonej książeczce zawierającej - Imię i Nazwisko,dane kotaktowe jak adres, nr.telefonu, e-mail oraz potwierdzenia z punktów kontrolnych.
 7. W przypadku braku pieczątki na punkcie kontrolnym, potwierdzenie należy dokonać w najbliższym możliym miejscu np. sołtys, sklep, urząd itp. Potwierdzeniem może też być fotografia z punktu z nadrukiem daty.
 8. Turysta po uzyskaniu wszystkich potwierdzeń, kartę bądź książeczkę składa do weryfikacji w siedzibie organizatora.
 9. Turysta, który wysyła kartę potwierdzeń drogą pocztową powinien załączyć kopertę zwrotną wraz ze znaczkami pocztowymi.
 10. Pozytywna weryfikacja uprawnia do nabycia metalowej odznaki po wpłacie - 10zł za odznakę.
 11. Interpretacja regulaminu należy do STP "Wedrowiec"

Zarząd STP"Wędrowiec"   

Lubin 05.10. 2011        

Wykaz punktów kontrolnych wymaganych do weryfikacji odznaki

Szlakiem Dookoła Lubina:

 1. Góra Wędrowca (203mnpm)
 2. Ostrzyca (223mnpm)
 3. Góra Wenus (185 mnpm)
 4. Aleja Dębowa - "Sami Swoi"
 5. Dąbrowa Środkowa - parking
 6. Góra Cmentarna (146mnpm)
 7. Piotruś (173mnpm)
 8. Góra Sosnowa (176mnpm)
 9. Obora - Kapliczka MBJ
[pobierz] 2.2 MB mapamdl_odz1

mapa szlaku wraz z kartą weryfikacyjną

Szlakiem Dookoła Lubina
Nr. odznaki Imię i Nazwisko Data weryfika Miejscowość
 01/PDL/2021r.  Domaradzka Jolanta 16.03.2021r.  Lubin 
02/PDL/2021r.  Reszewicz Adam  05.08.2021r.  Legnica 
03/PDL/2021  Kowalczyk Zbigniew  10.08.2021r.  Lubin 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Regulamin Odznaki Turystycznej

"Szlakiem Wygasłych Wulkanów"

 1. Szlak oznakowany kolorem żółtym. Zaczyna się w Legnickim Polu a kończy w Złotoryi
 2. Odznaka "Szlakiem Wygasłych Wukanów" jest odznaką regionalną Stowarzyszenia Turystyki Pieszej " Wędrowiec" w Lubinie, w skrócie:                    STP " Wędrowiec"
 3. Odznaka ma za zadanie promowanie i popularyzację walorów krajobrazowych, krajoznawczych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych Pogórza Kaczawskiego.
 4. Odznakę "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" może zdobywać każdy, kto ukończył 7 lat.
 5. Odznakę zdobywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, podczas dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, rowerowych, motorowych i innych.
 6. Wycieczka powinna być potwierdzona w książeczce(kronice wycieczki) przez uzyskanie potwierdzeń terenowych na trasie. Potwierdzeniem są:  pieczątka np. sołtysa, w urzędzie, w zwiedzanym obiekcie lub zdjęcie na tle charakterystycznego miejsca lub obiektu z datą. Potwierdzeniem może być też wpis przodownika turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, kierownika wycieczki. 
 7. Odznakę "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" można zdobywać z innymi odznakami tyrystycznymi.
 8. Odznaka jest jednostopniowa.
 9. Do odznaki zalicza się obiekty od dnia 22.10.2020r. tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki.
 10. Okres zdobywania jest nieograniczony.
 11. Weryfikacji odznaki przeprowadzana jest na podstawie dowolnie prowadzonej książeczki lub kroniki, w której znajdują się informacje: Imię i Nazwisko zdobywającego odznakę, dane kontaktowe( adres, nr. telfonu, e-mail), data oraz trasa wycieczki, miejsce na potwierdzenia terenowe wraz  ze wskazaniem miejsc lub obiektów z wykazu. Miejsce na ptwierdzenie weryfikacji.
 12. Ubiegający się o odznakę " Szlakiem Wygasłych Wulkanów" po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc lub obiektów przedstawia książeczkę(kronikę) do weryfikacji osobiście w siedzibie STP "Wędrowiec" 

 STP "Wędrowiec" w Lubinie   

ul. Kościuszki12/17 

59 - 300 LUBIN 

czynne:

wtorek 17.00 - 19.00

środa 10.00 - 13.00

czwartek17.00 - 19.00

     lub korespondencyjnie: 

STP " Wędrowiec" w Lubinie 

ul. Jastrzębia 4/46

59 - 300 Lubin

Weryfikacji i przyznania odznaki dokonuje upoważniony członek zarządu STP"Wędrowiec"    13. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie a osoba zdobywająca odznakę ponosi koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszt zakupu odznaki.Odznakę nabywa się w siedzibie STP"Wędrowiec" - koszt 15 zł

    14. Konieczne opłaty (koszt korespondencji, koszt odznaki) można dokonać elektronicznie lub przelewem na konto STP"Wędrowiec"

 tytuł:  Szlakiem Wygasłych Wulkanów 

  konto:    BS Wschowa: nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001 

   15. Weryfikacja zostanie dokonana po zaksięgowaniu opłat.

   16.Interpretacja regulaminu należy do STP " Wędrowiec"

    17.Reulamin odznaki "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" został przyjęty na posiedzeniu  Zarządu STP "Wędrowiec" w Lubinie dnia 22.10.2020r. i wchodzi w życie z dniem 22.10.2020r

Zarząd STP "Wędrowiec"

Wykaz obiektów i odcinki do potwierdzenia:

 1.  Legnickie Pole - Jawor (18,0 km); Muzeum Bitwy pod Legnicą, Bazylika Kolegiacka Św. Jadwigi w Legnickim Polu
 2. Jawor - Pomocne (18,1 km); Kościół Pokoju, Góra Rataj, Wąwóz Myśliborski, Czartowska Skała
 3. Pomocne - Sędziszowa(Wielisławka) (16 km); Organy Wielisławskie
 4. Sędziszowa - Twardocice (17 km); Ostrzyca Proboszczowicka
 5. Twardocice - Grodziec (10,9 km); Zamek Grodziec
 6.  Grodziec - Złotoryja (17,5 km); Baszta Kowalska, Kopalnia Złota "Aurelia"

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB szlwygwulk_wykaz-tras-i-obiektow1

Wykaz tras i obiektów do potwierdzenia

[pobierz] 1.4 MB ksiazeczka-wers_5

Książeczka

[pobierz] 0.1 MB szlakwygwulk_regul

Rerulamin Odznaki

Lista zdobywców odznaki

 "Szlakiem Wygasłych Wulkanów"

Nr. odznaki Imię i Nazwisko Data weryfikacji Miejscowość
1  Henryk Szakiel 1/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin 
2  Jadwiga Czubaszek 2/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin 
3  Tomasz Michalski 3/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin 
4  Andrzej Dubicki 4/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin
5  Julianna Stołowska 5/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin
6  Ireneusz Kozieja 6/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin 
7  Barbara Fedan 7/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin
8  Bolesław Zieliński 8/2019r. z dn.05.05.2019r.   Lubin
 9  Elżbieta Rychlik  9/2021r. z dn.16.03.2021r.  Ścinawa 
10   Jolanta Domaradzka  10/2021r. z dn.16.03.2021r.  Lubin 
11   Ewa Zaremba  11/2021r. z dn. 05.05.2021r.  Lubin
12   Zbigniew Kowalczyk  12/2021r. z dn.27.07.2021r.  Bolesławiec 
13   Wiesława Cenian   13/2021r. z dn.15.10.2021r.  Jelenia Góra
14   Zdzisław Orlik   14/2021r. z dn.15.10.2021r. Jelenia Góra
15       
16       
17       
18       
19