Język:

Nasze Odznaki Turystyczne


   Oddajemy do państwa dyspozycji Odznaki Turystyczne, które zostały opracowane przez STP "Wędrowiec" i które można zdobywać za pośrednictwem naszego stowarzyszenia.

metalowa odznaka
metalowa odznaka

Regulamin Regionalnej Odznaki Turystycznej

"Szlakiem Dookoła Lubina"

 1. Odznaka Turystyczna " Szlakiem Dookoła Lubina" zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec" w Lubinie.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest poznanie szlaku dookoła Lubina, poznanie walorów krajoznawczych i historycznych oraz zabytków ziemii lubińskiej, popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku.
 3. Odznakę może zdobyć każdy turysta, który ukończył 8 lat, z zastrzeżeniem, że turyści małoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.
 4. Termin zdobywania odznaki jest dowolny.
 5. Zdobywanie odznaki można rozpocząć w dowolnym punkcie i kontynuować w dowolnym wybranym kierunku z uwzględnieniem potwierdzenia na punktach kontrolnych.
 6. Potwierdzenim obecności na punkcie kontrolnym jest przybicie pieczatki z punktu w karcie potwierdzeń (do nabycia w biurze STP"Wędrowiec") lub w dowolnie prowadzonej książeczce zawierającej - Imię i Nazwisko,dane kotaktowe jak adres, nr.telefonu, e-mail oraz potwierdzenia z punktów kontrolnych.
 7. W przypadku braku pieczątki na punkcie kontrolnym, potwierdzenie należy dokonać w najbliższym możliym miejscu np. sołtys, sklep, urząd itp. Potwierdzeniem może też być fotografia z punktu z nadrukiem daty.
 8. Turysta po uzyskaniu wszystkich potwierdzeń, kartę bądź książeczkę składa do weryfikacji w siedzibie organizatora.
 9. Turysta, który wysyła kartę potwierdzeń drogą pocztową powinien załączyć kopertę zwrotną wraz ze znaczkami pocztowymi.
 10. Pozytywna weryfikacja uprawnia do nabycia metalowej odznaki po wpłacie - 15zł za odznakę.
 11. Interpretacja regulaminu należy do STP "Wedrowiec"

Zarząd STP"Wędrowiec"   

Lubin 05.10. 2011        

Wykaz punktów kontrolnych wymaganych do weryfikacji odznaki

Szlakiem Dookoła Lubina:

 1. Góra Wędrowca (203mnpm)
 2. Ostrzyca (223mnpm)
 3. Góra Wenus (185 mnpm)
 4. Aleja Dębowa - "Sami Swoi"
 5. Dąbrowa Środkowa - parking
 6. Góra Cmentarna (146mnpm)
 7. Piotruś (173mnpm)
 8. Góra Sosnowa (176mnpm)
[pobierz] 2.2 MB mapamdl_odz1

mapa szlaku wraz z kartą weryfikacyjną

Zdobywcy Odznaki "Szlakiem dookoła Lubina"
L.P nr odznaki data imię i nazwisko miejscowość
1
 1/2011  29.08.2011  Jan Doleziński  Lubin
2  2/2011  29.08.2011  Andrzej Dubicki  Lubin
3
 3/2011  29.08.2011  Tomasz Michalski  Legnica
4  4/2011  29.08.2011  Jan Lech  Lubin
5  5/2011  29.08.2011  Zbigniew Kościelny  Lubin
6  6/2011  29.08.2011  Ryszard Kuc  Lubin
 7  7/2011  27.09.2011  Stanisława Dolezinska  Lubin
 8  8/2011  27.09.2011  Anna Zawada  Chróstnik
 9  9/2011  27.09.2011  Ryszard Wołoch  Lubin
 10  10/2011  27.09.2011  Rafał Praszczyk  Lubin
 11  11/2011  22.10.2011  Ryszard Orłowski  Lubin
 12  12/2011  22.10.2011  Elżbieta Orłowska  Lubin
13   13/2011  22.10.2011  Renata Budnik  Lubin
14   14/2011  22.10.2011  Robert Budnik  Lubin
15   15/2011  22.10.2011  Mateusz Budnik  Lubin
16   1/16/2012  01.09.2012  Marcin Magda  
17   2/17/2012  01.09.2012  Sebastian Witek  
18   3/18/2012  01.09.2012  Marcin Kuziemski  
19   4/19/2012  01.09.2012  Tomasz Kamiński  
20   5/20/2012  01.09.2012  Janina Zalipska  Chocianów
21   6/21/2012  01.09.2012  Tomasz Skórczyński  Lubin
22   7/22/2012  01.09.2012  Dagmara Kopeć  Lubin
23   8/23/2012  01.09.2012  Łukasz Bryniarski  
24   9/24/2012  01.09.2012  Artur Dołotto  
25   10/25/2012  01.09.2012  Mariusz Krakowiak  
26   11/26/2012  01.09.2012  Józef Lindmajer  Lubin
27   12/27/2012  01.09.2012  Marek Sznajder  
28   13/28/2012  01.09.2012  Mateusz Nogalski  
29   14/29/2012  01.09.2012  Edward Górny  Lubin
30   15/30/2012  01.09.2012  Tomasz Michalski  Legnica
31   16/31/2012  01.09.2012  Andrzej Szmygin  Lubin
32   17/32/2012  20.09.2012  Mariusz Fabrykowski  Lubin
33   18/33/2012  27.09.2012  Tadeusz Oskroba  Lubin
34   1/34/2013  31.08.2013  Katarzyna Dubicka  Lubin
35   2/35/2013  31.08.2013  Justyna Poros  Lubin
36   3/36/2013  31.08.2013  Wojciech Lech  Lubin
37   03/2015  18.04.2015  Jarosław Adam  Lubin
38  07/2020 20.10.2020 Barbara Kaliszczuk Lubin
39   01/PDL/2021r.  16.03.2021r.   Domaradzka Jolanta    Lubin
40   02/PDL/2021r.  05.08.2021r.   Reszewicz Adam  
 
 Legnica
41   03/PDL/2021  10.08.2021r.  Kowalczyk Zbigniew    Lubin

.

Szlakiem Dookoła Lubina
L.P Nr. odznaki Imię i Nazwisko Data weryfika Miejscowość
42 4/PDL/ 2021    Ryszard Szymański 14.10.2021 Lubin
43 1/PDL/2022  Marcin Gomulicki  04.08.2022   Lubin
44 2/PDL/2022  Borys Kromołowski  06.09.2022   Strużka
45 3/PDL/2022  Danuta Czyżewska  06.09.2022  Łęczna 
46 4/PDL/ 2022  Ryszard Szymański   14.10.2021 Lubin 
47 1/PDL/2023  Barbara Kaliszczuk  13.04.2023   Lubin
48 2/PDL/2023  Zbigniew Bednarczuk   13.04.2023 Lubin 
49 3/PDL/2023  Ewa Zaremba  10.07.2023  Lubin 
50  4/PDL/2023 Szymon Cerkowiak  19.09.2023  Lubin 
51 5/PDL/2023   Dariusz Cerkowiak  19.092023 

Lubin

 

52 6/PDL/2023  Bolesław Zieliński  19.09.2023  Osiek 
         
         
         
         
         
         
Szlak Wygasłych Wulkanów
Szlak Wygasłych Wulkanów

Regulamin Odznaki Turystycznej

"Szlakiem Wygasłych Wulkanów"

 1. Szlak oznakowany kolorem żółtym. Zaczyna się w Legnickim Polu a kończy w Złotoryi
 2. Odznaka "Szlakiem Wygasłych Wukanów" jest odznaką regionalną Stowarzyszenia Turystyki Pieszej " Wędrowiec" w Lubinie, w skrócie:                    STP " Wędrowiec"
 3. Odznaka ma za zadanie promowanie i popularyzację walorów krajobrazowych, krajoznawczych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych Pogórza Kaczawskiego.
 4. Odznakę "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" może zdobywać każdy, kto ukończył 7 lat.
 5. Odznakę zdobywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, podczas dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, rowerowych, motorowych i innych.
 6. Wycieczka powinna być potwierdzona w książeczce(kronice wycieczki) przez uzyskanie potwierdzeń terenowych na trasie. Potwierdzeniem są:  pieczątka np. sołtysa, w urzędzie, w zwiedzanym obiekcie lub zdjęcie na tle charakterystycznego miejsca lub obiektu z datą. Potwierdzeniem może być też wpis przodownika turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, kierownika wycieczki. 
 7. Odznakę "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" można zdobywać z innymi odznakami turystycznymi.
 8. Odznaka jest jednostopniowa.
 9. Do odznaki zalicza się obiekty od dnia 22.10.2020r. tj. od daty zatwierdzenia regulaminu odznaki.
 10. Okres zdobywania jest nieograniczony.
 11. Weryfikacji odznaki przeprowadzana jest na podstawie dowolnie prowadzonej książeczki lub kroniki, w której znajdują się informacje: Imię i Nazwisko zdobywającego odznakę, dane kontaktowe( adres, nr. telfonu, e-mail), data oraz trasa wycieczki, miejsce na potwierdzenia terenowe wraz  ze wskazaniem miejsc lub obiektów z wykazu. Miejsce na ptwierdzenie weryfikacji.
 12. Ubiegający się o odznakę " Szlakiem Wygasłych Wulkanów" po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc lub obiektów przedstawia książeczkę(kronikę) do weryfikacji osobiście w siedzibie STP "Wędrowiec" 

 STP "Wędrowiec" w Lubinie   

ul. Kościuszki12/17 

59 - 300 LUBIN 

czynne:

wtorek 17.00 - 19.00

środa 10.00 - 13.00

czwartek17.00 - 19.00

     lub korespondencyjnie: 

STP " Wędrowiec" w Lubinie 

ul. Jastrzębia 4/46

59 - 300 Lubin

Weryfikacji i przyznania odznaki dokonuje upoważniony członek zarządu STP"Wędrowiec"   

13. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie a osoba zdobywająca odznakę ponosi koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszt zakupu odznaki. Odznakę nabywa się w siedzibie STP"Wędrowiec" - koszt 20 zł

 14. Konieczne opłaty (koszt korespondencji, koszt odznaki) można dokonać elektronicznie lub przelewem na konto STP"Wędrowiec"

 tytuł:  Szlakiem Wygasłych Wulkanów 

  konto:    BS Wschowa: nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001 

   15. Weryfikacja zostanie dokonana po zaksięgowaniu opłat.

   16.Interpretacja regulaminu należy do STP " Wędrowiec"

    17.Reulamin odznaki "Szlakiem Wygasłych Wulkanów" został przyjęty na posiedzeniu  Zarządu STP "Wędrowiec" w Lubinie dnia 22.10.2020r. i wchodzi w życie z dniem 22.10.2020r

Zarząd STP "Wędrowiec"

Wykaz obiektów i odcinki do potwierdzenia:

 1.  Legnickie Pole - Jawor (18,0 km); Muzeum Bitwy pod Legnicą, Bazylika Kolegiacka Św. Jadwigi w Legnickim Polu
 2. Jawor - Pomocne (18,1 km); Kościół Pokoju, Góra Rataj, Wąwóz Myśliborski, Czartowska Skała
 3. Pomocne - Sędziszowa(Wielisławka) (16 km); Organy Wielisławskie
 4. Sędziszowa - Twardocice (17 km); Ostrzyca Proboszczowicka
 5. Twardocice - Grodziec (10,9 km); Zamek Grodziec
 6.  Grodziec - Złotoryja (17,5 km); Baszta Kowalska, Kopalnia Złota "Aurelia"

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB szlwygwulk_wykaz-tras-i-obiektow1

Wykaz tras i obiektów do potwierdzenia

[pobierz] 1.4 MB ksiazeczka

Książeczka

[pobierz] 0.1 MB szlakwygwulk_regul

Rerulamin Odznaki

Lista zdobywców odznaki

 "Szlakiem Wygasłych Wulkanów"

Nr. odznaki Imię i Nazwisko Data weryfikacji Miejscowość
1  Henryk Szakiel  1/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin 
2  Jadwiga Czubaszek  2/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin 
3  Tomasz Michalski  3/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin 
4  Andrzej Dubicki  4/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin
5  Julianna Stołowska  5/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin
6  Ireneusz Kozieja  6/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin 
7  Barbara Fedan  7/2018r. z dn.25.11.2018r.   Lubin
8  Bolesław Zieliński  8/2019r. z dn.05.05.2019r.   Lubin
 9  Elżbieta Rychlik  9/2021r. z dn.16.03.2021r.  Ścinawa 
10   Jolanta Domaradzka  10/2021r. z dn.16.03.2021r.  Lubin 
11   Ewa Zaremba  11/2021r. z dn. 05.05.2021r.  Lubin
12   Zbigniew Kowalczyk  12/2021r. z dn.27.07.2021r.  Bolesławiec 
13   Wiesława Cenian   13/2021r. z dn.15.10.2021r.  Jelenia Góra
14   Zdzisław Orlik   14/2021r. z dn.15.10.2021r. Jelenia Góra
15   Guzewicz Agata  15/2021r. z dn.15.11.2021r.  Jelenia Góra
16   Aksamit Krzysztof  16/2021r. z dn.15.11.2021r.  Lubin
17   Zawidzki Łukasz  17/2022r. z dn.10.02.2022r.  Kalisz
18   Jędrzejewski Paweł  18/2022r. z dn. 12.04.2022r.  Goczałków
19 Stanisławska Beata  19/2022r. z dn. 05.05.2022r. Karpacz
20 Stanisławski Janusz  20/2022r. z dn. 05.05.2022r. Karpacz
21 Stanisławska Eugienia  21/2022r. z dn. 05.05.2022r. Karpacz
 22  Klepaczek Dawid  22/2022r. z dn. 12.05.2022r.  Lubin
23
 Tokarz Radosław  23/2022r. z dn. 23.05.2022r. Wrocław 
Nr. odznaki Imię i Nazwisko Data weryfikacji Miejscowość
 24   Więcek Andrzej 24/2022r. z dn. 23.05.2022r.   Świebodzice 
25   Zdanowski Robert   25/2022r. z dn.25.05.2022r.  Gorzelin 
26 Wiesław Pleciak 26/2022r. z dn. 14.06.2022r. Świętoszówka
27  Łukasz Lasicz   27/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Bładnice 
28   Witold Kożdoń   28/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Skoczów
29  Wilhelm Pieszka  29/2022r. z dn. 14.06.2022r  Skoczów  
30   Katarzyna Kulisz  30/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Skoczów  
31  Halina Kocurek  31/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Skoczów 
32    Alina Pleciak  32/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Świętoszówka
33    Małgorzata Kolanko  33/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Poznań 
34   Krzysztof Kolanko  34/2022r. z dn. 14.06.2022r.  Poznań 
35  Anna Kosin  35/2022r. z dn. 23.08.2022r.  Jelenia Góra 
36 Borys Kromołowski  36/2022r. z dn. 06.09.2022r.  Strużka 
37  Weronika Kęska 37/2023r. z dn.22.06.2023r.   Legnica
38  Mieczysław Kęska 38/2023r. z dn.22.06.2023r.   Legnica
39  Magdalena Penczak 39/2023r. z dn.22.06.2023r.   Wilkowice
40  Tomasz Wybituła 40/2023r. z dn.22.06.2023r.   Bielsko Biała
41  Zdzisław Wołoch 41/2023r. z dn.10.07.2023r.   Lubin
42  Damian Sołtys 42/2023r. z dn.17.07.2023r.   Wrocław
43 Wioletta Truszewska 43/2023r. z dn.16.08.2023r.  Mińsk Mazowiecki 
44 Anna Bańka  44/2023r. z dn. 31.10.2023r.   Wrocław
45 Łukasz Bańka  45/2023r. z dn. 31.10.2023r.  Wrocław
46 Agnieszka Front-Sarka  46/2023r. z dn. 02.11.2023r.   Kraków
47 Wojciech Sarka 47/2023r. z dn. 02.11.2023r.  Kraków

 

Nr. odznaki Imię i Nazwisko Data weryfikacji Miejscowość
  48
 Iwona Dybowska  48/2024r. z dn. 11.03.2024r.  Szprotawa 
49  Rafał Dybowski  49/2024r. z dn. 11.03.2024r.  Szprotawa
50  Grzegorz Wyroba  50/2024r. z dn. 21.05.2024r.  Rusocice
51  Agnieszka Wyroba  51/2024r. z dn. 21.05.2024r.  Rusocice
52  Łukasz Niemiec  52/2024r. z dn. 21.05.2024r.  Pszczyna
53  Filip Niemiec  53/2024r. z dn. 21.05.2024r.  Pszczyna
54  Sebastian Mucha  54/2024r. z dn. 21.05.2024r.  Dąbrowa-Górnicza
55  Natalia Chodzodło  55/2024r. z dn.11.06.2024r.  Żory
56  Janota Kazimierz  56/2024r. z dn.11.06.2024r.  Jastrzębie - Zdrój
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69