Język:

Diadem Polskich Gór


Oddział PTTK Wrocław
Oddział PTTK Wrocław


DIADEM POLSKICH GÓR to makroregionalna odznaka turystyki kwalifikowanej, obowiązująca od 17 czerwca 2013 r. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, można zaliczać do niej szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki. Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Oddział Wrocławski PTTK przygotował specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek.

REGULAMIN ZDOBYWANIA ODZNAKI na stronie : www.ktg.wroclaw.pl

 Diadem Polskich Gór
Diadem Polskich Gór

 

 

 

 

Zdobywcy STP Wędrowiec odznaki DIADEM POLSKICH GÓR :

 

1. Tomasz Michalski - nr weryfikacji 21/2015r.

2. Jadwiga Czubaszek - nr weryfikacji 40/2016r.

3. Bolesław Zieliński - nr weryfikacji 41/2016r.

4. Henryk Szakiel - nr weryfikacji 78/2018r.