Język:

Korona Sudetów Czeskich


Korona Sudetów Czeskich

Odznaka 'Korona Sudetów Czeskich'Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Czeskich” to regionalna odznaka górska, która powstała z inicjatywy działaczy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wałbrzyskiego PTTK. Jest przyznawana za wejście na szczyty na terenie Sudetów Czeskich określonych poniżej.

Zgodnie z regulaminem potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się w książeczce weryfikacyjnej zdobywcy KSCz, kronice wycieczek prowadzonej własnoręcznie lub książeczce GOT.

 

Wykaz szczytów do zdobycia odznaki KORONA SUDETÓW CZESKICH
Pasmo                                                                                        Szczyt m n.p.m. 
1. Mohelnická brázda                                                               Jelení vrch 345
2. Obniżenie Ścinawki                                                              Mlýnský vrch 521
3. Przedgórze Paczkowskie                                                     Boží hora 525
4. Pogórze Izerskie                                                                   Andělský vrch 572
5. Kotlina Kłodzka                                                                     Hůrka 585
6. Žitavská pánev                                                                     Prosečský hřeben 593

7. Sluknovska pahorkatina                                                       Hrazeny 610
8. Wyżyna Zabrzeska                                                               Lázek 714

9. Brama Lubawska                                                                 Žaltman 739
10.Góry Łużyckie                                                                      Luž 793
11.Niski Jesionik                                                                       Slunečná 800
12.Góry Izerskie                                                                       Špičák 831
13.Pogórze Karkonoskie                                                          Hejlov 835
14.Góry Stołowe                                                                       Bor 853
15.Góry Kamienne Královecký                                                Špičák 881
16.Góry Opawskie                                                                   Příčný vrch 975
17.Góry Hanuszowickie                                                           Jeřáb 1003
18.Grzbiet Jeszczadzko-Kozakowski                                      Ještěd 1012
19.Góry Orlickie i Bystrzyckie                                                  Velká Deštná 1115
20.Góry Izerskie                                                                      Smrk 1124

21.Rychlebske hory(Góry Złote)                                              Smrk 1125
22.Masyw Śnieżnika                                                                Śnieżnik 1424
23.Wysoki Jesionik                                                                  Praděd 1491
24.Karkonosze                                                                        Śnieżka 1602

 

 

 

Zdobywcy !!!
Zdobywcy !!!

Zdobywcy STP Wędrowiec odznaki 

ZDOBYWCA KORONY SUDETÓW CZESKICH

 

 

1. Henryk Szakiel     -  nr weryfikacji 83/14/WB                 Pażdziernik 2014 rok

2. Bolesław Zieliński - nr weryfikacji 105/14/WB               Grudzień 2014 rok

3. Jadwiga Czubaszek - nr weryfikacji 141/17/WB            Wrzesień 2017 rok

4. Zdzisław Wołoch - nr weryfikacji 175/19/WB                  Listopad 2019 rok

.