Język:

Wielka Korona Sudetów


Wielka Korona Sudetów   przyznawana jest po zdobyciu:

Korony Sudetów Polski             31 szczytów,
Korony Sudetów Czeskich        24 szczyty,
Korony Sudetów Niemieckich   6 szczytów.
Podczas zdobywania poszczególnych koron zdobywa się łącznie 58 szczytów w 61 wejściach w 44 mezoregionach:
z tego:
30 wejść na 30 szczytów w 30 mezoregionach poza obszarami przygranicznymi,
28 wejść na 28 szczytów w 14 mezoregionach granicznych,
3 podwójne wejścia na trzy szczyty graniczne:
Śnieżka – Sněžka,
Śnieżnik – Kralický Sněžnik,
Luž – Lausche.

Zdobywcy !!!
Zdobywcy !!!

 

    Zdobywcy STP Wędrowiec odznaki

    WIELKA KORONA SUDETÓW

 

 

1. Henryk Szakiel -       nr weryfikacji 54/14/WB                  Pażdziernik 2014 rok

2. Bolesław Zieliński -   nr weryfikacji 64/14/WB                 Grudzień 2014 rok

3.Jadwiga Czubaszek - nr weryfikacji 105/17WB                Wrzesień 2017 rok

4. Zdzisław Wołoch - nr weryfikacji 139/19/WB                    Listopad 2019 rok

5. Domaradzka Jolanta - nr weryf.178/22/WB                      Pażdziernik 2022 rok

6. Zaremba Ewa  - nr weryf. 177/22/WB                              Pażdziernik 2022 rok

7. Kozieja Ireneusz - nr weryf. 142/19/WB                           Maj 2019 rok