Język:

Korona Sudetów Niemieckich


Ustanowiona przez KTG PTTK Oddział Wałbrzych
Ustanowiona przez KTG PTTK Oddział Wałbrzych

KORONA SUDETÓW NIEMIECKICH
Korona Sudetów Niemieckich obejmuje 6 najwyższych szczytów i wzniesień w niemieckiej części Sudetów, po jednym z każdego pasma. Aby zdobyć tytuł i odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Niemieckich należy zdobyć wszystkie najwyższe szczyty 6 pasm w Sudetach Niemieckich, w dowolnie wybranej kolejności, podczas pieszych wędrówek i potwierdzić ten fakt w książeczce lub dowolnie opracowanej kronice wycieczek.

Wykaz szczytów zaliczonych do Korony Sudetów Niemieckich:
1 – Hochstein - 449 m n.p.m. Westlausitzer Vorberge (Hügel – und Bergland) – Pogórze Zachodniołużyckie
2 – Rotstein – 445 m n.p.m. Lausitzer Gefilde (Oberlausitzer Gefilde) – Płaskowyż Budziszyński
3 – Spitzberg – 510 m n.p.pm. Ostlausitzer Vorberge – Pogórze wschodniołużyckie
4 – Valtenberg – 587 m n.p.m. Lausitzer Bergland – Góry Łużyckie
5 – Breiteberg – 510 m n.p.m. Östlische Oberlausitz – Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie
6 – Lausche – 793 m n.p.m. Zittauer Gebirge (Lausitzer Gebirge) – Góry Żytawskie

Zdobywcy !!!
Zdobywcy !!!

 Zdobywcy STP Wędrowiec odznaki ZDOBYWCA KORONY SUDETÓW NIEMIECKICH

 

 

1. Henryk Szakiel     -  nr weryfikacji 138/13/WB       Listopad  2013 rok

2. Bolesław Zieliński - nr weryfikacji 137/13/WB        Listopad  2013 rok

3. Jadwiga Czubaszek - nr weryfikacji 261/17/WB     Wrzesień 2017 rok

4. Zdzisław Wołoch - nr weryfikacji 342/19/WB          Sierpień 2019 rok