Język:

Główny Szlak Sudecki


Główny Szlak Sudecki
Główny Szlak Sudecki

Główny Szlak Sudecki  imienia Mieczysława Orłowicza (GSS) – szlak turystyczny, znakowany kolorem czerwonym , prowadzący od Świeradowa-Zdroju do Prudnika przez najciekawsze partie Sudetów.
Koncepcja szlaku pojawiła się na posiedzeniu Międzyoddziałowej Komisji Sudeckiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, która odbyła się 24 października 1947. Rok później zaczęto prace nad znakowaniem szlaku. Z okazji 100-lecia turystyki w Polsce, przypadającego w 1973, Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK nadała Głównemu Szlakowi Sudeckiemu imię Mieczysława Orłowicza, w uznaniu jego zasług dla turystyki i krajoznawstwa.

 

LISTA ZDOBYWCÓW

odznak: brązowej, srebrnej, złotej i diamentowej GSS

 Imię i Nazwisko ; data zweryfikowania odznaki ; miasto

 

BRĄZOWA
BRĄZOWA

 

 

 

LISTA ZDOBYWCÓW ODZNAKI BRĄZOWEJ GSS

 1. Henryk Szakiel - nr weryfikacji 280/2016r. PTTK Kraków

2. Zdzisław Wołoch - nr weryfikacji 287/2016r. PTTK Kraków

3. Katarzyna Dubicka - nr weryfikacji 285/2016r. PTTK Kraków

4. Andrzej Dubicki - nr weryfikacji 286/2016r. PTTK Kraków

5. Bolesław Zieliński - nr weryfiacji listopad 2017r. PTTK Kraków

6. Jadwiga Czubaszek - nr weryfikacji listopad 2017r.PTTK Kraków

7. Ireneusz Kozieja - nr weryfikacji 265/2016r. PTTK Kraków

SREBRNA
SREBRNA

 

 

 

 

LISTA ZDOBYWCÓW ODZNAKI SREBRNEJ GSS

1. Henryk Szakiel - nr weryfikacji 167/2016r. PTTK Kraków

2. Zdzisław Wołoch - nr weryfikacji 170/2016r. PTTK Kraków

3. Katarzyna Dubicka - nr weryfikacji 186/2016r. PTTK Kraków

4. Andrzej Dubicki - nr weryfikacji 169/2016r. PTTK Kraków

5. Bolesław Zieliński - nr weryfikacji listopad 2017r. PTTK Kraków

6. Jadwiga Czubaszek - nr weryfikacji listopad 2017r.PTTK Kraków

7. Ireneusz Kozieja - nr weryfikacji 150/2016r. PTTK Kraków

 

 

 

 

ZŁOTA
ZŁOTA

 LISTA ZDOBYWCÓW ODZNAKI ZŁOTEJ GSS

 

 

 

1.Henryk Szakiel - nr weryfikacji listopad 2017r. PTTK Kraków

2.Bolesław Zieliński - nr weryfikacji listopad 2017r. PTTK Kraków

3.Jadwiga Czubaszek - nr weryfikacji listopad 2017r. PTTK Kraków

4.Zdzisław Wołoch - nr weryfikacji listopad 2017r. PTTK Kraków

5.Ireneusz Kozieja - nr weryfikacji 111/2016r. PTTK Kraków

DIAMENTOWA
DIAMENTOWA

LISTA ZDOBYWCÓW ODZNAKI DIAMENTOWEJ GSS