Język:

XX Długodystansowy Rajd Wędrowny - TATRY 05-09.09.2018r.


Na XX Długodystansowy Rajd Wędrowny wybraliśmy się w Tatry.

Tatry to najwyższe pasmo górskie w Karpatach ,są górami wznoszącymi się na granicy Polski i Słowacji. Są to góry reprezentujące krajobraz wysokogórski typu alpejskiego. Całe Tatry zajmują obszar 795 km kwadratowych, przy czym na Tatry Polskie przypada jedynie 174 km kwadratowych, tj. około 22% ich powierzchni.[1] Tatry dzielą się na Tatry Bielskie (Hawrań 2152 m), Tatry Zachodnie (Bystra 2248 m), Tatry Wysokie (Gerlach 2655 m) oraz wyodrębniany przez wielu geografów - masyw Siwego Wierchu (1806 m).[1] Na terytorium Polski leży jedynie częśc Tatr Wysokich i część Tatr Zachodnich.

Przekraczając granicę na stronie słowackiej w miejscowości Tatranska Kotlina zwiedziliśmy jedną z najpiękniejszych jaskiń słowackich Tatr. Jaskinia Bielańska od ponad 100 lat zachwyca różnorodnością i oryginalnością nacieków. Oglądaliśmy wspaniałe stalaktyty,stalagmity oraz stalagnaty. Wracając do Zakopanego wstąpiliśmy jeszcze do Bachledowej Doliny na spacer „Chodnikiem korunami stromov”. Pozostałe dni to wędrówka po polskich Tatrach , zdobywanie dwutysięczników i podziwianie piękna tatrzańskich szczytów, potoków,jezior,wodospadów oraz wspaniałych polodowcowych dolin. Na wędrowanie po tatrzańskich szlakach wrócimy w przyszłym roku - jest jeszcze kilka dwutysięczników do zdobycia.

                                                                                                                                           Z turystycznym pozdrowieniem

                                                                                                                                Henryk Szakiel – Przewodnik Sudecki