Język:

XIV MDL2023-regulamin


Regulamin Rajdu Turystycznego
XIV Maraton ,,PIESZO LUB ROWEREM DOOKOŁA LUBINA''
Lubin 1 – 2 września 2023 r.

 

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem XIV Maraton „PIESZO LUB ROWEREM DOOKOŁA LUBINA'' 

zwanego dalej Maratonem jest:
STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ ,, WĘDROWIEC"

ul. Kościuszki 12/17 ; 59-300 Lubin
tel. (76)7490533; 601 095 463; 
biuro@wedrowieclubin.pl

wedrowieclubin.pl
Współorganizatorem jest:
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE Sp. z o.o.

ul. Odrodzenia 28b ; 59-300 Lubin
tel. (76) 8460832; www.rcslubin.pl


STOWARZYSZENIE LUBIN 2006

 

Trasa Maratonu udostępniona dzięki uprzejmości Lasów Państwowych

 

II. CELE MARATONU

Stworzenie możliwości do uprawiania długodystansowej turystyki pieszej i rowerowej.

Promocja powiatu lubińskiego i miasta Lubina,

Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, sprawdzenie swoich możliwości fizycznych.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

Maraton odbędzie się w dniach 01 – 02 września 2023 (piątek- sobota). Start, meta i biuro rajdu usytuowane będą przy stadionie RCS (tor łyżwiarski), ul. Odrodzenia w Lubinie.

Biuro maratonu czynne w czasie trwania zawodów : piątek 17.30 – 20.00; sobota 5.30 - 20.00

 

IV. UCZESTNICTWO I FORMUŁA MARATONU

Maraton ma charakter rekreacyjno - turystyczno - wytrzymałościowy. Trasę maratonu można pokonać pieszo lub rowerem. Dopuszcza się wykorzystanie roweru elektrycznego. Nie ma klasyfikacji sportowych a czasy uzyskane przez uczestników odnotowuje się dla ich informacji. Ukończenie Maratonu ma znaczenie honorowe. Prawo startu mają wyłącznie osoby, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do marszów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Młodzież poniżej 18 lat może wziąć udział pod warunkiem pisemnej zgody prawnych opiekunów i sprawowania nad nimi opieki podczas imprezy. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.

V. TRASA I DYSTANSE

Maraton dla wszystkich dystansów rozpoczyna się na torze łyżwiarskim przy stadionie RCS w Lubinie. Po starcie honorowym uczestnicy piesi zostaną przewiezieni autokarami na właściwy start ostry. Trasa poprowadzona jest oznakowanym szlakiem turystycznym po najciekawszych, zalesionych wzgórzach w okolicach Lubina. Na trasie umieszczonych jest 11 stałych punktów kontrolnych (PK) z ozdobną pieczątką . Należy potwierdzić (PK) pieczątką na karcie rajdowej. Na trasie rajdu wyznaczone są (2) punkty żywnościowe – Dąbrowa Środkowa parking oraz Gorzyca - czynne do godz.18.00

 

DYSTANS 100 km (PIESZO)- limit 24 h i 25 uczestników.

Obowiązuje zdobycie wszystkich 11 punktów kontrolnych. Start ostry w Szklarach Górnych (PK0) dalej czerwonym szlakiem w stronę (PK2) przez Żelazny Most, Rynarcice, Dąbrowę Śr., Karczowiska,

(PK 3,4,5,6,7,8;1) do Szklar Górnych (85,5 km) (PK9). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę (PK10)

do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

 

DYSTANS 50 km (PIESZO) - limit 12 h i 40 uczestników.

Obowiązuje zdobycie punktów kontrolnych. Start ostry w Gogołowicach czerwonym szlakiem w kierunku (PK6) , następnieszlakiem w kierunku MiłoradzicKarczowisk (PK 7;8;1) do Szklar Górnych(PK9) - (35,5 km). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę(PK10) do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie.

Ostatnie 3 km z os. Ustronie, trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

DYSTANS 25 km (PIESZO)- limit 8 h i 40 uczestników.

Obowiązuje zdobycie punktów kontrolnych. Start ostry w Gorzycy dalej czerwonym szlakiem w kierunku Krzeczyna Małego przez (PK1) do Szklar Górnych(PK9) (10,5 km), Dalej czarnym szlakiem przez Oborę (PK10) do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie.Ostatnie 3 km trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

 

DYSTANS 10 km (PIESZO)- limit 5 h i 45 uczestników.

Obowiązuje zdobycie 2 punktów kontrolnych. Start ostry w Szklarach Górnych (PK9). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę (PK10) do Lubina na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

 

DYSTANS ok.110 km (ROWEREM) - limit 13 h i 170 uczestników.

Obowiązuje zdobycie wszystkich 11 punktów kontrolnych, zdobywanych od(PK 0) w Szklarach Górnychi dalej kolejno przez (PK 2;3;4;5;6;7;8;1) do Szklar Górnych na (PK 9). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę na (PK 10), następnie trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

 

DYSTANS ok. 50 km (ROWEREM)- limit 8 h i 80 uczestników.

Obowiązuje zdobycie 6 punktów kontrolnych, zdobywanych od (PK 6) Gogołowice dalej przez

(PK 7;8;1) do Szklar Górnych na (PK 9). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę na (PK 10), następnie trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

Start na wszystkich dystansach rowerowych w dowolnych grupach co 30 min. począwszy od godz.6.00 do 10.00 na stadionie RCS w Lubinie. Po potwierdzeniu punktów kontrolnych powrót na metę na stadion RCS w Lubinie.

VI. PROGRAM MARATONU

1 września 2023 (PIĄTEK)

godz. 17:30- 20:00 czynne biuro maratonu (stadion RCS)

godz. 18:30- dystans 100 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)

godz. 18:50 - dystans 100 km pieszo - START OSTRY(Szklary Górne)

 

2 września 2023 (SOBOTA)

godz.05:30- 20:30 – czynne biuro maratonu (stadion RCS)

godz.06.00- 10:00 Rowerzyści - START OSTRY - co 30 min (stadion RCS co 30 min.)

godz.06:40 - dystans 50 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)

godz. 07:00 - dystans 50 km pieszo - START OSTRY(Gogołowice)

godz. 10:30 - dystans 25 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)

godz. 11:00 - dystans 25 km pieszo - START OSTRY (Gorzyca)

godz. 12:30 - dystans 10 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)

godz. 13:00- dystans 10 km pieszo - START OSTRY (Szklary Górne)

godz. 11:00- 19:00 - META MARATONU dla wszystkich dystansów (stadion RCS)

godz. 13:00- 19:00 - ciepły posiłek

godz. 19:30 -Dekoracja drużyn, rodzin, losowanie nagród . ZAKOŃCZENIE .

VII. ZGŁOSZENIA, WPISOWE

Wszelką korespondencję e-mail dotyczącą maratonu najlepiej kierować na skrzynkę:

biuro@wedrowieclubin.pl  Temat: MDL2023

 

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się:

Osobiście w biurze organizatora:

wtorek i czwartek godz.17:00-19:00; środa godz. 11:00-13:00 w siedzibie:
Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec" ul. Kościuszki 12/17;

59- 300 Lubin tel.76 7490533 lub 601095463

 

Przez e-maila:  biuro@wedrowieclubin.pl
e-mailem: biuro@wedrowieclubin.pl

 W wiadomości podaj:

1.Temat : MDL2023  ( Inny „Temat” wiadomości może przenieść wiadomość do „spamu” lub wiadomość zostanie pominięta)

2.W treści:

 •  Imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu
 • Dystans w (km) pieszo/ rowerem, nazwę drużyny, rodziny.
 • Rozmiar koszulki (L,M.XL)
 • W przypadku zgłoszenia grupowego należy dołączyć listę uczestników z powyższymi danymi
 • Potwierdzenie bankowe przelewu lub skan przekazu

Należy dokonać przelewu zawierającego:

 1. Tytuł: 14 Maraton Dookoła Lubina”
 2. Dystans w (km) pieszo/rowerem
 3. Imię, nazwisko

Konto: BS Wschowa nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001

Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmujemy do 21 sierpnia 2023r. lub do wyczerpania limitu.

Od 22 sierpnia 2023 r.zapisy tylko w ramach wolnych miejsc, nie gwarantując otrzymania medalu.

Po terminie 21.08.2023 wpisowe jest podwyższona o 20 zł

 Zgłoszenia uczestników we wszystkich kategoriach drużynowych lub ewentualne zmiany i zamiany osobowe, przyjmujemy wyłącznie do 28 sierpnia 2023r. Po tym terminie nie uwzględniamy żadnych poprawek.

Wysokość wpisowego:

 • Dla dystansu 110km rowerem - wynosi 120 zł.
 • Dla dystansu 50km rowerem- wynosi 100 zł.
 • Dla dystansu 10 km pieszo - wynosi 60 zł.
 • Dla dystansu 25 km pieszo - wynosi 80 zł.
 • Dla dystansu 50 km pieszo -wynosi 100 zł.
 • Dla dystansu 100 km pieszo -wynosi 120 zł.

Rejestracja i wpisowe po terminie 21.08.2023 podwyższona o 20zł
Opłata startowa dla członków STP "Wędrowiec" w terminie obniżona jest o 10 zł. Obowiązuje limit 250 rowerzystów oraz 150 pieszych uczestników.Wpisowe nie podlega zwrotowi i nie może być scedowana na innego uczestnika. Wniesienie opłaty startowej(wpisowego) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Uczestnik zostaje przypisany do zadeklarowanego dystansu oraz zostanie mu nadany numer startowy.

 

VIII. WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW I ŚWIADCZENIA

Uczestnicy zobowiązani są przed startem dokonać weryfikacji w biurze maratonu oraz podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w maratonie.

Pakiety startowe można odbierać w biurze maratonu w godzinach otwarcia:

piątek 17.30 – 20.00; sobota 5.30 – 12.30
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują :

1. Numer startowy i kartę maratonu na potwierdzenia Punktów Kontrolnych.

2. Unikatowy medal maratonu.

3. Mapę szlaku w skali 1:60000 z naniesioną trasą, Punktami Kontrolnymi i Żywnościowymi.

4. Ubezpieczenie NNW uczestnika w czasie Maratonu.

5. Ciepły posiłek na mecie.

6. Napoje izotoniczne, woda, owoce, bułki i ciasta na Punktach Żywnościowych.

7. Puchary w drużynach i rodzinach oraz nagrody rzeczowe losowane wśród wszystkich uczestników.

Puchary w drużynach, rodzinach i konkurencji mieszanej otrzymują pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii. Nagrody rzeczowe indywidualne będą losowane wśród uczestników obecnych na ceremonii podsumowania i zakończenia.

9. Zabezpieczenie medyczne i sędziowskie na maratonie.

10. Upominki, foldery, napój energetyczny i baton.

IX. NAGRODY

Każdy uczestnik, zapisany w terminie do 21 sierpnia 2023r na Maraton otrzyma unikatowy medal i koszulkę jeśli była zaznaczona w zgłoszeniu

Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych podczas ceremonii zakończenia. Warunkiem otrzymania i odebrania nagrody jest obowiązkowa obecność na ceremonii podsumowania i zakończenia.

Drużyny rowerowe, piesze, rodziny oraz mieszane (miejsca 1 - 3) otrzymają puchary.

Przyznawane są również puchary dla najstarszego i najmłodszego uczestnika

 

X. KLASYFIKACJE DODATKOWE

Wprowadza się dodatkowe klasyfikacje drużynowe.

skład drużyny:

PIESZO /5osób/

ROWEREM /5osób

RODZINNA / od 2 do 5osób
MIESZANA /pieszo + rowerem/ 5osób
Drużyna zgłoszona może być formalną lub nie formalną grupą osób (stowarzyszenie, klub, miasto, grupa przyjaciół, lokalne społeczności itp.).

Rodzina zgłasza tylko najbliższych członków rodziny (rodzice, dzieci, wnuki, dziadki, rodzeństwo).
Warunkiem klasyfikowania drużyny jest ukończenie zadeklarowanego dystansu przez wszystkich uczestników drużyny!

Klasyfikacja drużynowa oparta jest na zdobywaniu punktów przez uczestnika za przejście lub przejazd danego dystansu:

Punktacja:
PIESZO: 

 • 100 km-10 pkt; 
 • 50 km - 6 pkt; 
 • 25 km - 4 pkt; 
 • 10 km - 2 pkt ;

ROWEREM: 

 • 110 km - 8 pkt;
 • 50 km – 3 pkt

Do klasyfikacji sumuje się punkty zdobyte przez wszystkich członków drużyny na poszczególnych dystansach.
W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez drużyny, o wyższym miejscu decyduje w DRUŻYNACH -pieszo rowerem i mieszanych wyższa średnia wieku, a w RODZINACH niższa średnia wieku uczestników. Ostateczna interpretacja należy do organizatora.

XI. NOCLEGI i SANITARIATY

Organizator nie zapewnia noclegów. Sanitariaty znajdują się w miejscu startu/mety
Maratonu

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Trasa jest oznakowana przez organizatora, udział w Maratonie ma charakter dobrowolny i pozbawiony jest rywalizacji.

Przydzielony numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu w celu zapewnienia identyfikacji, bezpieczeństwa i kontroli w trakcie Maratonu.

Punkty żywnościowe na trasie Maratonu czynne do godz. 18.00

Wszelką korespondencję e-mail dotyczącą maratonu należy kierować na skrzynkę:

biuro@wedrowieclubin.pl   Tytuł: MDL2023

 

 

XIII. UCZESTNIK MARATONU ZOBOWIĄZANY JEST! 

 • Rowerzystów obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki łamania przepisów ruchu drogowego przez zawodników.
 • Uczestnicy na dystansach rowerowych zobowiązani są do używania kasku rowerowego.

 • Zawodnicy bez kasku nie będą dopuszczani do startu.
 • Posiadać odzież i obuwie dostosowane do warunków terenowych, jedzenie i picie w ilości wystarczającej do podjęcia próby. Na dystansie 100 km własne światło z zapasem baterii.
 • W ruchu pieszym obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych oraz umieszczenie w widocznym miejscu elementów odblaskowych.
 • Przestrzegać przepisów ppoż. szczególnie w lasach.
 • Zaśmiecanie szlaku jest zabroniony. Śmieci wyrzucamy do pojemników na punktach żywnościowych.
 • Uczestnik powinien mieć naładowany telefon komórkowy, a jego numer podać organizatorowi.
 • Uczestnik na dystansie rowerowym na trasie rajdu podczas omijania uczestnika pieszego zobowiązany jest do sygnalizacji(ostrzegania!) uczestnika pieszego o zamiarze wykonania tego manewru.
 • Uczestnik, który rezygnuje (wycofuje się) z dalszej części trasy maratonu, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organizatora o tym fakcie (telefonicznie lub sms tel. 601 095 463)
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu uczestnikowi w razie wypadku lub niedomagania. Zgłaszamy taki fakt organizatorowi.
 • Obowiązuje potwierdzanie pieczątką Karty Rajdowej. Na trasie jest 11 Punktów Kontrolnych (PK) w postaci skrzynek z ozdobną pieczątką.
 • Istnieje możliwość zwiezienia uczestnika do bazy w przypadku np. rezygnacji z dalszego marszu lub jazdy rowerem. Pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł. płatna na miejscu w biurze Maratonu.
 • Uczestnicy, którzy będą skracać trasę, podjeżdżać lub w inny sposób korzystać z pomocy osób trzecich robią to na własną odpowiedzialność, pokonanie i ukończenie dystansu w sposób uczciwy jest kwestią honorową i świadczy o zawodniku.
 • Wyznaczone są dwa punkty żywnościowe ( Dąbrowa Środkowa parking, Gorzyca) oraz Szklary Górne (PK 9,0) - napoje. Czynne do godz 18.00
 • Odpowiedzialny za przeprowadzenie Maraton jest Jan Doleziński.

Kontakt tel. 601 095 463
e-mail: getek49@wp.pl
WĘDROWCY Z LUBINA ZAPRASZAJĄ DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacyjna RODO dotycząca Rajdu Turystycznego „PIESZO LUB ROWEREM DOOKOŁA LUBINA” zwanego dalej Maratonem organizowanego przez Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec” w Lubinie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest

Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec” w Lubinie

ul. Kościuszki 12/17 ; 59-300 Lubin
tel. (76)7490533; 601 095 463;  biuro@wedrowieclubin.pl

2. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania Maratonu oraz zapewnienia na nim bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz regulaminu Maratonu.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
4. Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Maratonie.

7. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

9. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

[pobierz] 0.2 MB regulamin-2023