Język:

XV MDL 2024-regulamin


Regulamin Rajdu Turystycznego
XV Maraton

,,PIESZO LUB ROWEREM DOOKOŁA LUBINA''

Lubin 30-31 sierpnia 2024 r.

 o Puchar Prezydenta Miasta Lubina

 

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem XV Maratonu ,,PIESZO LUB ROWEREM DOOKOŁA LUBINA", 

zwanego dalej Maratonem jest:
STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ ,, WĘDROWIEC"

w Lubinie

ul. Kościuszki 12/17 ; 59-300 Lubin
tel. (76)7490533; 601 095 463 biuro@wedrowieclubin.pl
Współorganizatorem jest:
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE Sp. z o.o.

ul. Odrodzenia 28b ; 59-300 Lubin
tel. (76) 8460832; www.rcslubin.pl
STOWARZYSZENIE LUBIN 2006
Trasa Maratonu udostępniona dzięki uprzejmości

Lasów Państwowych


II. CELE MARATONU

 •  Stworzenie możliwości do uprawiania długodystansowej turystyki pieszej i rowerowej.
 •  Promocja powiatu lubińskiego i miasta Lubina,
 •  Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, sprawdzenie swoich możliwości fizycznych.

III. TERMIN I MIEJSCE

Maraton odbędzie się w dniach 30 – 31 sierpnia 2024 (piątek- sobota).

 Start, meta i biuro rajdu usytuowane będą przy stadionie RCS

(tor łyżwiarski), ul. Odrodzenia w Lubinie.

Biuro maratonu czynne w czasie trwania zawodów :

piątek 1730 – 2000; sobota 530 - 2000

IV. UCZESTNICTWO I FORMUŁA MARATONU

Maraton ma charakter rekreacyjno - turystyczno - wytrzymałościowy.

Trasę maratonu można pokonać pieszo lub rowerem (dopuszcza się wykorzystanie roweru elektrycznego).

 Nie ma klasyfikacji sportowych a czasy uzyskane przez uczestników odnotowuje się dla ich informacji. Ukończenie Maratonu ma znaczenie honorowe. Prawo startu mają wyłącznie osoby, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do marszów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Młodzież poniżej 18 lat może wziąć udział pod warunkiem pisemnej zgody prawnych opiekunów i sprawowania nad nimi opieki podczas imprezy. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.

 

 V. TRASA I DYSTANSE

Trasa Maratonu udostępniona jest dzięki uprzejmości Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lubin.

Maraton dla wszystkich dystansów rozpoczyna się na torze łyżwiarskim przystadionie RCS w Lubinie.

Po starcie honorowym uczestnicy piesi zostaną przewiezieni autokarami na właściwy start ostry.

Trasa poprowadzona jest oznakowanym szlakiem turystycznym po najciekawszych, zalesionych wzgórzach w okolicach Lubina. Na trasie umieszczonych jest (11) stałych punktów kontrolnych (PK) z ozdobną pieczątką. Punkty Kontrolne (PK) należy potwierdzić pieczątką na karcie rajdowej.

Na trasie rajdu wyznaczone są (2) punkty żywnościowe –

Gogołowice, Żelazny Most.


DYSTANS 100 km (PIESZO) - limit czasowy - 24h; limit 20 uczestników.
Obowiązuje zdobycie wszystkich 11 punktów kontrolnych. Start ostry w Szklarach Górnych (PK0) dalej czerwonym szlakiem w stronę PK1 (Góra Wędrowca) przez Krzeczyn Mały, Gorzycę, Karczowiska, Dąbrowę (PK 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2) do Szklar Górnych (85,5 km) (PK9). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę (PK10) do Lubina (11,5 km) przez os. Ustronie. Ostatnie (3 km) trasą z os.Ustronie przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).


DYSTANS 50 km (PIESZO) - limit czasowy 12 h; limit 40 uczestników.
Obowiązuje zdobycie 6 punktów kontrolnych. Start ostry w Dąbrowie Środkowej parking dalej czerwonym szlakiem w kierunku Mleczna (PK 4, 3, 2) do Szklar Górnych (35,5 km)(PK9). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę (PK10) do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie. Ostatnie (3 km) trasą

z os.Ustronie przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).


DYSTANS 25 km (PIESZO) -limit czasowy 8h; limit 30 uczestników.
Obowiązuje zdobycie 3 punktów kontrolnych. Start ostry w Żelaznym Moście (Janówka) i dalej czerwonym szlakiem przez Ostrzycę (PK2)Szklar Górnych(PK9) (10,5 km). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę (PK10) do Lubina (11,5 km) na os. Ustronie. Ostatnie (3 km) trasą z os.Ustronie przez

Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

 

DYSTANS 10 km (PIESZO) - limit czasowy 5h; limit 40 uczestników.
Obowiązuje zdobycie 2 punktów konrtolnych. Start ostry w Szklarach Górnych na (PK9). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę (PK10) do Lubina na os. Ustronie. Ostatnie 3 km trasą

z os.Ustronie przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).


DYSTANS ok. 110 km (ROWEREM) - limit czasowy 13h; limit 160 uczestników.
Obowiązuje zdobycie wszystkich 11 punktów kontrolnych, zdobywanych od (PK 0)

w Szklarach Górnych i dalej kolejno przez (PK 1; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2) do Szklar Górnych (PK 9). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę na (PK 10). Następnie trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).


DYSTANS ok. 50 km (ROWEREM) - limit czasowy 13h; 110 uczestników.
Obowiązuje zdobycie 6 punktów kontrolnych, zdobywanych od (PK 5) Dąbrowa Środkowa- parking dalej przez (PK 4; 3; 2) do Szklar Górnych na (PK 9). Dalej czarnym szlakiem przez Oborę na (PK 10), następnie trasą przez Stary Lubin na stadion RCS w Lubinie (meta).

 

Start na wszystkich dystansach rowerowych w dowolnych grupach co 30 min.

 od godz. 600 do 1000 na stadionie RCS w Lubinie.

Po potwierdzeniu punktów kontrolnych powrót na metę na stadion RCS w Lubinie.

VI. PROGRAM MARATONU

30 sierpnia 2024 (PIĄTEK)
godz. 17:30- 20:00 - biuro maratonu (stadion RCS)
godz. 18:30 - dystans 100 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)
godz. 18:50 - dystans 100 km pieszo - START OSTRY (Szklary Górne)


31 sierpnia (SOBOTA)
godz. 05:30- 20:30 - biuro maratonu (stadion RCS)
godz. 06.00- 10:00 - Rowerzyści 110km; 50km - START OSTRY (stadion RCS co 30 min.)
godz. 06:40 - dystans 50 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)
godz. 07:00 - dystans 50 km pieszo - START OSTRY (Dąbrowa Srodkowa)
godz. 10:30 - dystans 25 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)
godz. 11:00 - dystans 25 km pieszo - START OSTRY (Żelazny Most - Janówka)
godz. 12:30 - dystans 10 km pieszo - START Honorowy (stadion RCS)
godz. 13:00 - dystans 10 km pieszo - START OSTRY (Szklary Górne)
godz. 11:00- 19:00 - META MARATONU dla wszystkich dystansów (stadion RCS)
godz. 13:00- 19:00 - ciepły posiłek
godz. 19:30 -Dekoracja drużyn, rodzin, losowanie nagród . ZAKOŃCZENIE .

VII. ZGŁOSZENIA, WPISOWE

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się przez:

1. Osobiście w biurze organizatora:

 Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec"

ul. Kościuszki 12/17;

59- 300 Lubin tel.: 76 7490533 lub 601095463
wtorek i czwartek godz. 1700-1900; środa godz. 1100-1300

 

2. Za pośrednictwem e-maila

wedrowiec55@wp.pl

w wiadomości e-mail podaj :

 1. Temat: XV MDL 
 2.  w treści: imię i nazwisko, datę urodzenia, nr telefonu
 3.  Dystans w km (pieszo czy rowerem), ew. nazwę drużyny i rodziny.
 4.  Rozmiar koszulki
 5.  Potwierdzenie bankowe przelewu lub skan przekazu – dotyczy zgłoszenia przez e-mail

Należy dokonać przelewu zawierającego imię, nazwisko oraz tytuł:
„XVMDL, dystans(km) pieszo/rowerem”

Konto: 

BS Wschowa: nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001
Zgłoszenia wraz z opłatą startową przyjmujemy do 15 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania limitu.
Od 16 sierpnia 2024 r. zapisujemy tylko w ramach wolnych miejsc, nie gwarantując otrzymania medalu.
Aktualna lista uczestników do wglądu w godzinach otwarcia w biurze organizatora -

STP Wędrowiec w Lubinie  ul. Kościuszki 12/17;

 

Opłata startowa:

 •  dla dystansu rowerem 50 km wynosi 120 zł.
 •  dla dystansu rowerem  110 km wynosi 140 zł.
 •  dla dystansu pieszego 10 km wynosi 60 zł.
 •  dla dystansu pieszego 25 km wynosi 90 zł.
 •  dla dystansu pieszego 50 km wynosi 120zł.
 •  dla dystansu pieszego 100 km wynosi 140 zł.

Opłata startowa dla członków STP Wędrowiec w terminie do 15.08.2024

obniżona jest o 10 zł.

 • Obowiązuje limit 270 rowerzystów oraz 130 pieszych uczestników.
 • Uczestnik jest wpisywany na listę startową po wpłynieciu opłaty.
 • Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i nie może być scedowana na innego uczestnika.
 • Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Uczestnik zostaje przypisany do zadeklarowanego dystansu oraz zostanie mu nadany numer startowy.

Uwaga: zgłoszenia uczestników we wszystkich kategoriach drużynowych oraz ewentualne zmiany i zamiany osobowe, przyjmujemy wyłącznie do

 22 sierpnia 2024r. Po tym terminie nie uwzględniamy żadnych poprawek.

 IX. NAGRODY

 •  Każdy uczestnik, zapisany w terminie do 15 sierpnia 2024r, otrzyma na mecie unikatowy medal.
 •  Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych podczas ceremonii zakończenia. Warunkiem udziału w losowaniu jest wrzucenie talonu nagrodowego do urny przed losowaniem oraz obecność na ceremoni zakończenia
 • Drużyny rowerowe, piesze, rodziny oraz mieszane (miejsca 1 - 3) otrzymają puchary.
 •  Puchar dla najstarszego i najmłodszego uczestnika
 •  Puchar dla najmłodszego rowerzysty, który samodzielnie przejechał deklarowany dystans.

X. KLASYFIKACJE DODATKOWE

Wprowadza się dodatkowe klasyfikacje drużynowe:

 • PIESZO /5 osób/
 • ROWEREM /5 osób /
 • RODZINNA/ od 2 do 5 osób /
 • MIESZANA /pieszo + rowerowa/ 5 osób

Drużyna zgłoszona może być formalną lub nie formalną grupą osób (stowarzyszenie, klub, miasto, grupa przyjaciół, lokalne społeczności itp.).
Rodzina zgłasza tylko najbliższych członków rodziny (rodzice, dzieci, wnuki, dziadki, rodzeństwo).
Warunkiem klasyfikowania drużyny jest ukończenie zadeklarowanego dystansu przez wszystkich uczestników drużyny!

Klasyfikacja drużynowa oparta jest na zdobywaniu punktów przez uczestnika, za przejście lub przejazd danego dystansu:
Punktacja:
PIESZO:

 • 100 km - 10 pkt;
 • 50 km - 6 pkt;
 • 25 km - 4 pkt ;
 • 10 km - 2 pkt ;

ROWEREM:

 • 110 km - 8 pkt;
 • 50 km3 pkt

Do klasyfikacji sumuje się punkty zdobyte przez wszystkich członków drużyny na poszczególnych dystansach.
W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez drużyny, o wyższym miejscu decyduje w DRUŻYNACH -pieszo, rowerem i mieszanych wyższa średnia wieku,

w RODZINACH niższa średnia wieku uczestników.

Ostateczna interpretacja należy do organizatora.

 

XI. NOCLEGI I SANITARIATY

Organizator nie zapewnia noclegów. Toalety znajdują się w miejscu startu/mety Maratonu

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Trasa jest oznakowana przez organizatora, udział w Maratonie ma charakter dobrowolny i pozbawiony jest rywalizacji.

Uczestnik zobowiązany jest posiadać odzież i obuwie dostosowane do warunków terenowych, jedzenie i picie w ilości wystarczającej do podjęcia próby. Na dystansie 100 km własne światło z zapasem baterii.

• Uczestnik na dystansie rowerowym na trasie rajdu zobowiązany jest do sygnalizacji zamiaru ominięcia uczestnika pieszego.

Uczestnik na dystansie rowerowym zobowiązany jest do używania kasku rowerowego.

Uczestnik powinien mieć naładowany telefon komórkowy, a jego numer podać organizatorowi.
• Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, ruchu drogowego i ppoż. szczególnie w lasach. Śmieci wyrzucamy do specjalnych pojemników.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu uczestnikowi w razie wypadku lub niedomagania. Zgłaszamy taki fakt organizatorowi.
• Istnieje możliwość zwiezienia uczestnika do bazy w przypadku np. rezygnacji z dalszego marszu lub jazdy rowerem. Pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł. płatna na miejscu w biurze Maratonu.
• Na trasie jest 11 Punktów Kontrolnych (PK) w postaci skrzynek z ozdobną pieczątką. Obowiązuje potwierdzanie pieczątką Karty Rajdowej.
• Uczestnicy, którzy będą skracać trasę, podjeżdżać lub w inny sposób korzystać z pomocy osób trzecich będą dyskwalifikowani.
• Punkty żywnościowe będą w 3 miejscach (Miłoradzice przy szlaku, Janówka (wiata) i Szklary Górne /PK - napoje/.
• Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie Maratonu.
• Uczestnik rezygnujący z dalszej części trasy maratonu, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organizatora (telefonicznie lub sms tel. 601 095 463).
• Odpowiedzialny za przeprowadzenie Maratonu jest Jan Doleziński. Kontakt tel. 601 095 463;

e-mail: getek49@wp.pl

WĘDROWCY Z LUBINA ZAPRASZAJĄ DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

XIII. UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST! 

 • Rowerzystów obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki łamania przepisów ruchu drogowego przez zawodników.
 • Uczestnicy na dystansach rowerowych zobowiązani są do używania kasku rowerowego.
 •  Zawodnicy bez kasku nie będą dopuszczani do startu.
 • Posiadać odzież i obuwie dostosowane do warunków terenowych, jedzenie i picie w ilości wystarczającej do podjęcia próby. Na dystansie 100 km własne światło z zapasem baterii.
 • W ruchu pieszym obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych oraz umieszczenie w miejscu widocznym  elementów odblaskowych.
 • Przestrzegać przepisów ppoż. szczególnie w lasach.
 • Zaśmiecanie szlaku jest zabroniony. Śmieci wyrzucamy do pojemników na punktach żywnościowych.
 • Uczestnik powinien mieć naładowany telefon komórkowy, a jego numer podać organizatorowi.
 • Uczestnik na dystansie rowerowym na trasie rajdu podczas omijania   uczestnika pieszego zobowiązany jest do sygnalizacji(ostrzegania!) uczestnika pieszego o zamiarze wykonania tego manewru.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu uczestnikowi w razie wypadku lub niedomagania. Zgłaszamy taki fakt organizatorowi.
 • Obowiązuje potwierdzanie pieczątką Karty Rajdowej. Na trasie jest 11 Punktów Kontrolnych (PK) w postaci skrzynek z ozdobną pieczątką.
 • Uczestnik rezygnujący z dalszej części trasy maratonu, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organizatora (telefonicznie lub sms tel. 601 095 463)
 • Istnieje możliwość zwiezienia uczestnika do bazy w przypadku np.   rezygnacji z dalszego marszu lub jazdy rowerem. Pobierana będzie   opłata w wysokości 30 zł. płatna na miejscu w biurze Maratonu.
 • Uczestnicy, którzy będą skracać trasę, podjeżdżać lub w inny sposób   korzystać z pomocy osób trzecich robią to na własną   odpowiedzialność, pokonanie i ukończenie dystansu w sposób   uczciwy jest kwestią honorową i świadczy o zawodniku.

Wyznaczone są dwa punkty żywnościowe( Gogołowice, Żelazny Most) oraz Szklary Górne (PK 9,0) - napoje.

 

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Informacyjna RODO dotycząca Rajdu Turystycznego „PIESZO LUB ROWEREM DOOKOŁA LUBINA” zwanego dalej Maratonem organizowanego przez Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec” w Lubinie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec” w Lubinie ul. Kościuszki 12/17 ; 59-300 Lubin
tel. (76)7490533; 601 095 463 biuro@wedrowieclubin.pl
2. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania Maratonu oraz zapewnienia na nim bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz regulaminu Maratonu.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
4. Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Maratonie.

7. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

9. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia 

Klauzula Informacyjna

Odpowiedzialny za przeprowadzenie Maratonu jest Jan Doleziński.
Kontakt tel. 601 095 463
e-mail: getek49@wp.pl
WĘDROWCY Z LUBINA ZAPRASZAJĄ DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!