Język:

XI Maraton Dookoła Lubina 2020


[pobierz] 0.1 MB regulamin-mdl-2020

Regulamin do pobrania i ew. wydrukowania.

Opracowanie : Jan Doleziński 2020

Maraton Dookoła Lubina 2014
Maraton Dookoła Lubina 2014

XI Maraton Pieszo lub Rowerem Dookoła Lubina

28 - 29. 08. 2020

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem e-maila lub osobiście w biurze organizatora:

wtorek i czwartek godz. 17:00-19:00; środa godz. 11:00-13:00

w siedzibie: Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec" ul. Kościuszki 12/17; (naprzeciw Biedronki)

59-300 Lubin tel.: 76 7490533 lub 601095463

e-mailem: getek49@wp.pl

Podaj w wiadomości:

1. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu

2. dystans w km (pieszo lub rowerem), ew. nazwę drużyny i rodziny, rozmiar koszulki

3. potwierdzenie bankowe przelewu lub skan przekazu.

 

Należy dokonać przelewu zawierającego imię, nazwisko oraz tytuł:

„11 Maraton DL, nazwisko i imię, dystans"
Konto BS Wschowa: nr 03 8669 0001 0312 1388 2000 0001
Zgłoszenia wraz z opłatą startową przyjmujemy do 15 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania limitu.

  Od 16 sierpnia 2020 r. zapisujemy tylko w ramach wolnych miejsc, nie gwarantując otrzymania medalu.

Aktualna lista uczestników na stronie: www.wedrowieclubin.pl
Opłata startowa dla rowerzystów dystansu 50 km wynosi 80 zł.

Opłata startowa dla rowerzystów dystansu 110 kmwynosi 100 zł.
Opłata startowa dla dystansu pieszego 10 km wynosi 50 zł.

Opłata startowa dla dystansu pieszego 25 km wynosi 60 zł.

Opłata startowa dla dystansu pieszego 50 km wynosi 80 zł.

Opłata startowa dla dystansu pieszego 100 km wynosi 100 zł.
Opłata startowa dla członków STP Wędrowiec w terminie obniżona jest o 10 zł. Obowiązuje limit 150 rowerzystów oraz 120 pieszych uczestników. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i nie może być scedowana na innego uczestnika. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Uczestnik zostaje przypisany do zadeklarowanego dystansu oraz zostanie mu nadany numer startowy.

                                                               Uwaga !!!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną , zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów , w czasie maratonu obowiązuje zachowanie dwumetrowego dystansu , w mniejszych odległościach i większych skupiskach uczestników obowiązuje zakrywanie ust i nosa poprzez używanie maseczek. Uczestnicy maratonu zobowiązani są do posiadania i używania indywidualnych środków do odkażania rąk.