Język:

Szl.Wygasłych Wulkanów-04.02.18r.


 

Wąwóz Myśliborski

Rezerwat florysyczno - geologiczny o powierzchni 9,5 ha. Został utworzony celem ochrony jedynego na Dolnym Śląsku stanowiska paproci - języcznika zwyczajnego (phyllitis scolopendrium) występującej na skałach zieleńcowych oraz otaczającego go naturalnego lasu mieszanego. Dolina Jawornika zachowała unikalne walory przyrodnicze. Można tu prześledzić ewolucyjny rozwój środowiska fizyczno-geograficznego Pogórza Kaczawskiego i Sudetów oraz interesującą florę porastającą ten peryferyjny zakątek górski. Do najstarszego cyklu krajobrazotwórczego zalicza się relikty podmorskiego wulkanizmu - lawa poduszkowa i skały przeobrażone. Są tu stropaleozoiczne zieleńce i diabazy oraz ordowickie łupki i fyllity.

Jedną z największych atrakcji Wąwozu Myśliborskiego jest bazaltowe wzgórze Rataj z Małymi Organami Myśliborskimi. Ukształtowanie skał w tym miejscu przypomina prawdziwe piszczałki organów.

Dzisiejszy etap rozpoczynamy od m.Myślinów. Przed wymarszem na trasę tradycyjnie mianujemy chorążego dzisiejszej wycieczki. Proporzec powiewa na plecaku naszej kol. Wiesławy Grzęda.

I szlakiem koloru żółtego ruszamy w kierunku do jednego z pięciu rezerwatów przyrody Parku Krajobrazowego „ Chełmy”. W słoneczny dzień zrobiliśmy sobie przerwę na „Słonecznej Łące”.Po uzupełnieniu kalorii ruszyliśmy w kierunkiu bazaltowego wzgórza” Rataj”. W rejonie starego wyrobiska odsłonił się nam wspaniały pomnik przyrody nieożywionej – Małe Organy Myśliborskie. W dniu dzisiejszym mieliśmy jeszcze jedną niespodziankę. Nasz kloega Ludwik Droszczak po przejściu 5 000 km otrzymuje pamiątkową koszulkę i zdobywa „Dużą Złotą Koronę Wędrowca. Oczywiście seria zdjęć i ruszamy do Jawora , gdzie jesteśmy umówieni na zwiedzanie najstarszej drewnianej budowli o funkcjach religijnych na świecie - Kościoła Pokoju. Tym akcentem zakończyliśmy drugi etap Szlaku Wygasłych Wulkanów. Na trzeci zapraszam już za miesiąc.

                                                                                                                                Z pozdrowieniem turystycznym

                                                                                                                     Henryk Szakiel – Przewodnik Sudecki